Du behövs mer än du tror

I Stjärneboskolans tidigare lokaler har sedan snart ett år tillbaka har IFO, individ och familjeomsorgen, flyttat in. Tidigare hade socialtjänsten sin verksamhet i kommunhuset.

Thomas Hellberg familjhemsekreterare mötte upp oss på Innehåll för att berätta mer om behovet av kontaktpersoner och vad det innebär att vara kontaktperson.
I Kinda finns det ett 100-tal kontaktpersoner, eller om man så vill medmänniskor, som under 8-16 timmar i månaden underlättar vardag som helger för personer som behöver stöd och stöttning. Nu efterlyser Kinda kommun och Tomas ytterligare ett 15-tal kontaktpersoner.
– Det stämmer bra det. Vi har idag ett 10-tal personer som beviljats kontaktperson och som dessvärre just nu står i kö och väntar på att få någon som kan vara en bollplank och stöd i olika sammanhang.
Egentligen är det ganska okomplicerat att bli kontaktperson. Vi ställer dock, kan man säga, tre formella krav. För det första ska man ha fyllt 18 år. Det andra är att man ska kunna avsätta 8-16 timmar i månaden för den man är kontaktperson till. Det tredje är att man ska ha stabil livssituation. Vi genomför dessutom alltid en intervju med den som visar intresse samt utdrag ur misstanke och belastningsregister samt socialtjänstens register.
En egenskap som är grundläggande förutom de krav man ställer är att man vill och kan engagera sig i andra människor. Att kunna sätta sig på någon annans stol och försöka förstå och hjälpa till för att underlätta för, som vi uttrycker det, klienten.

Vi ber Tomas utveckla det svaret
– För dig och mig är det kanske inte så konstigt eller jobbigt att köpa en tågbiljett i en automat, ta tåget till Linköping och ta en fika med en kompis. Men för den som har det lite tufft i livet kan detta kännas övermäktligt. Lika övermäktigt som det är för dig och mig att helt otränand springa fyra mil, lika svårt kan det vara för någon att köpa den där biljetten eller ta det där tåget. Det är här man som kontaktperson kommer in.
Att våga vara den där som någon kan lita på, våga vara en stöttande och uppmuntrande person så att klienten vågar ta steget och göra saker du och jag ser som helt naturliga som helst.

Vem är det så som behöver kontaktpersoner
– Skälen till att man söker sig till oss och frågar om kontaktperson varierar enormt. Det kan handla om att man är med om en livskris, en händelse, en trafikolycka, ja precis vad som kan vara den utlösande faktorn till att man drar sig för att våga, vilja eller orka gå och handla själv, köra bil eller att gå till jobbet.
När man i sin oro ängslan eller ovana att kunna klara av vardagliga ting i samhället eller hemmet för man känner sig isolerad och osäker det är då som vi kommer in.
Det kan alltså vara precis vem som, din granne, arbetskollega eller någon i din egna familj. Det finns ingen profilbild eller beskrivning som förklarar vem det är som kan behöva stöttning vissa perioder i livet.
Vi har klienter som sträcker sig i åldrarna från de nedre
tonåren och upp till 85 år.

Stort behov nu
Thomas beskriver med tydlighet och samtidligt med stort engagemang det stora och skriande behovet som finns just nu för att få tag på kontaktpersoner och det går inte att ta miste på hans budskap.
-Jag vill dock vara tydlig på en punkt, att vara kontaktperson handlar inte om att ta något juridiskt ansvar eller som en del gör, blandar ihop med att vara god man. Det handlar endast om att tillsammans med personen i fråga bryta negativa mönster, ingjuta självkänsla och skapa en tillit till sig själv och sin omgivning.
Vi behöver dig nu, mer än någonsin. Nu närmar vi oss dessutom helgdagar och då vet vi av erfarenhet att behov av såväl kontaktpersoner, kontaktfamilj som familjehem ökar.
När det kommer till kontaktfamilj så handlar det ofta om att yngre barn som behöver få miljöombyte 1-2 gånger per månad får komma till ett andra hem. Som familjehem innebär det att barn och ungdomar under en kortare eller längre tid befinner sig hos familjen.

Gillar sköna Horn
Thomas som är inflyttad Kindabo sedan cirka fem år tillbaka bor med sin sambo i Horn.
På frågan om han trivs så svarade han snabbt;
– Det är ju bara att läsa på skyltarna när man kommer dit – Välkommen till sköna Horn. Stämmer bra det!
Thomas berättar att han tidigare arbetat som lärare och under en tid på ett slutet behandlingshem i Linköping.
Jag har verkligen trivts bra med mina tidigare arbeten, men att få arbeta med det jag gör, att så brett verka för att många ges goda chanser till att komma tillbaka till samhället och få en fungerande vardag, det är helt fantastiskt. Jag har ofta kontakt med kontaktpersoner och att få höra hur glada de är över att få vara just kontaktpersoner. Hur mycket det ger dem själva tillbaka när det ser hur en klient efter ibland några års kämpande vågar stå på egna ben. Hur deras insats har givit en person frihet och självkänsla tillbaka.
Det är väl det som gör att man tycker om att gå till jobbet även en mulen decemberdag, att alla familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner gör skillnad för så många. Det är ibland svårt att ta in hur bra det oftast blir när en granne går från att bara vara en granne till att vara kontaktperson till någon som behöver den mer än kontaktpersoner kanske själv tror.

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: