Växtkraft Kindas vision är att få människor och företag att utvecklas och trivas i Kinda

Växtkraft Kinda är en ekonomisk förening med företag och organisationer som medlemmar. Hur har Växtkraft ”örat mot rälsen” i Kindas näringsliv?

Idé- och Intressentgruppen…

…är en viktig del i Växtkrafts organisation. Gruppen utses av valberedningen
och består av 15 medlemmar varav en ordförande, som även är ledamot i Växtkrafts styrelse.
Gruppen speglar en bredd i Kindas näringsliv och har till uppgift förmedla sina näringsgrenars behov av insatser till Växtkraft och utgör därmed medlemmarnas förlängda arm till styrelsen. Möten hålls minst fyra gånger per år då idéer skapas och en spännande korsbefruktning av kunskap sker.
Den breda förankringen av Växtkraft i näringslivet är viktig och är en förutsättning för föreningen att bidra med nytta för dig som medlem och Kinda i stort.
Idé- och Intressentgruppens arbete startade i höstas och är på väg ur ”sin linda”. Arbetet leds av ordförande Ylva Wall och inramas av Växtkrafts
verksamhetsidé:
Växtkraft Kinda arbetar för medlemmarnas behov av näringslivsutveckling, genom rådgivning, samordning, kunskapsspridning, projektledning och nätverkande.

Medlemmar i idé- och intressentgruppen

• Morgan Alm, ICA Supermarket
• Roger Didrick, Finess Hygien
• Carolina Ericsson,
Hushållningssällskapet
• Eva Fasth, Soullife
• Anders Gustafsson, Företagarna
• Anna Helldorff, Illustratör, Svalsjö
• Anna Johansson, LRF
• Janne Johnsson, Händelseriket
• Mattias Nilsson, utvecklingschef
Kinda Kommun
• Kicki Stridh, Brohuset FoU
• Göran Ulvan, LO
• Patrik Wass, Södra Wood
• Johan Widerström, KindaYdre
Sparbank
Välkommen med idéer och kunskap – vi är många som är
intresserade av vad du tycker!

 

Goffice

”Vilken effektiv arbetsdag – jag känner mig så nöjd med mig själv”
”Inspirerande att jobba med sitt eget i ny miljö och andra människor”
”Ger en naturlig möjlighet till att skapa nätverk samtidigt som man gör sitt eget jobb”

Så tycker några deltagare vid de två Goffice Växtkraft arrangerat. Goffice (Gemensamt office) är Växtkrafts satsning på ett roligt och effektivt kontorsarbete på ett annorlunda sätt – effektivt, glatt och inspirerande. Goffice är en Växtkraftanpassad version av Hoffice, något som finns världen över. Initiativet bäddar på ett otvunget sätt för nya kontakter, inspiration, kunskapsutbyte mellan medlemmar, små som stora, samtidigt som man får sitt eget arbete gjort. Prova själv och se vad det ger dig
– Välkommen! Läs mera på Växtkrafts hemsida.
Kontaktperson är Ylva Wall, tel 0709-670020, info@ylvawalleffekt.se


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: