Växtkrafts samarbete på lokal nivå

Växtkraft Kindas vision är att få människor och företag att utvecklas och trivas i Kinda.

Växtkraft Kinda är en ekonomisk förening med företag och organisationer som medlemmar. Ledord för Växtkrafts verksamhet och aktiviteter är ”rådgivning, samordning, kunskapsspridning, projektledning och nätverkande”.

Växtkrafts samarbete på lokal nivå
Växtkraft Kindas arbete för näringslivsutveckling sker i samarbete med många aktörer på såväl lokal som regional nivå.

Växtkraft utvecklar ett allt tätare samarbete med Kinda kommun, för att främja näringslivets förutsättningar. Att näringslivet blomstrar är en förutsättning för en bra utveckling av samhället. Växtkraft deltar som näringslivets röst i en rad kommunala sammanhang, bl a gällande arbetsmarknads och infrastrukturfrågor i vid bemärkelse.
Samverkan mellan näringslivet och skolan är prioriterad i Kinda. Vi jobbar tillsammans för att öka kunskapen om varandra och stärka näringslivets koppling till samtliga utbildningsnivåer, från förskola till Kinda Lärcentrums vuxenutbildning och även universitet. Kindamässan är ett exempel på sådant samarbete. Ett annat exempel är Allhamra Gymnasieskolas certifiering som Teknikcollege, en kvalitetsstämpel som erhållits bl a tack vare ett gott samarbete med omgivande näringsliv. Frågor om näringslivets behov av kompetensförsörjning bereds i en gemensam Kompetensgrupp, där Företagarna, arbetsförmedling och Liljeholmens Folkhögskola ingår tillsammans med Kinda kommun och Växtkraft Kinda.

Växtkraft samarbetar också med flera andra organisationer såsom Företagarna, LRF, Handel & Service och fackliga organisationer. Växtkraft stöttar även en rad lokala initiativ, bl a den ideella föreningen KindaMat som arbetar för lokalt producerad mat samt grupperna Attraktionskraft Kisa och Bo & Leva i Rimforsa som verkar för att göra Kisa respektive Rimforsa attraktivare för boende och besökare.

 

Mötesplats Kinda 30 mars
Nätverksträff för företagare på Rimforsa Strand.
Tema: mat. Arrangör: Rimforsa Strand och Actico

Frukostmötet 12 april
Andra tisdagen i månaden bjuder Växtkraft in Kindas företagare till frukostmöte på Kisa Wärdshus från kl 7.30 och därefter möte kl 8-9 med intressanta gäster på aktuellt tema och möjlighet till informationsutbyte och nätverkande.
Tema:
Nya polisorganisationen
Dessutom möjlighet till dialog med kommunledningen.


Publicerat

i

, ,

av