Företag Jacob Anderberg

Vid 23 års ålder är Jacob Anderberg rutinerad både som maskinförare och egenföretagare. Uppväxten på lantgård gav både praktik och teori i jord- och skogsbruk. Gymnasiestudierna, på Vretagymnasiets naturbruksbrukprogram med inriktning lantbruk och maskin, har ytterligare byggt på kunskaperna. Sedan 2012 driver Jacob eget företag. Han tog grävmaskinscertifikat 2015 och våren 2016 utökade han verksamheten med egen grävmaskin, en 13 ton tung bandgrävare med rotortilt som flyttas med egen maskintrailer. I framtidsplanerna ingår att ytterligare utöka maskinparken.

Jacobs företag erbjuder tjänster riktade främst till jord- och skogsbrukare. Han utför bland annat vägunderhåll såsom snö- och buskröjning samt vägsladdning, än så länge med hyrd/lånad maskin, samt dikningsuppdrag, anläggning av skogsvägar, lagning av körskador efter skogsmaskiner och markberedning. Sedan flera år arbetar Jacob också som maskinförare på en maskinstation och planerar att fortsätta kombinera anställning med egenföretagande.

Via Roland Frithiofsson på NyföretagarCentrum i Kinda har Jacob bland annat fått hjälp med affärsplan och investeringsbudget inför maskininvesteringen.
Jacob nås på telefon 070-689 70 93.


Publicerat

i

av

Etiketter: