Bli brandman i Kinda

Vi behöver brandmän till  samtliga våra stationer och  vi behöver en långsiktighet  i vår bemanning, vilket vi inte riktigt når upp till i dag betonar Thomas Blixt ”

Thomas Blixt räddnings-chef i Kinda kommun, uppmanar fler att anmäla sitt intresse till att bli deltidsbrandman. Allt för att inte äventyra säkerheten för alla som är i behov av räddningstjänst.
– Vi hoppas fler väljer att göra som Olov Påhls, kontaktar oss för möjlighet att bli deltidsbrandman säger Thomas Blixt räddningschef Kinda kommun.

Är det brist på brandmän?
– Man kan säga så här, vi har idag bemannat upp samtliga tre brandstationer med tre räddningsteam per station, men det är sårbart då vi inte har någon luft i systemet, inga reserver om så skulle behövas, som exempelvis vid större insatser. På så sätt har vi brist på brandmän och det är därför vi nu går ut i media, för att uppmana de som är intresserade att kontakta oss för att få veta mer om vad det innebär att vara deltidsbrandman.
”Vi behöver brandmän till samtliga våra stationer och vi behöver en långsiktighet i vår bemanning, vilket vi inte riktigt når upp till i dag berättar Thomas.”
De tre brandstationerna har ett geografiskt stort område att täcka upp och Thomas är tydlig med hur viktigt det är att de tre stationerna har bemanning som säkerställer det uppdrag som räddningstjänsten har.
– Precis så är det, alla tre stationerna är lika viktiga. Enda skillnaden är att de är olika stora sett utifrån bemanning och utryckningsfordon.

Vad behöver man kunna som deltidsbrandman?
– Enkelt kan man säga att man egentligen ska kunna precis samma sak som en heltidsbrandman, fast man har beredskap endast var tredje vecka. Vi har valt som strategi för att locka deltidsbrandmän, att i ett tidigt skede erbjuda utbildning, hålla en hög kvalitet på den utbildning som vi erbjuder och dessutom kan man ta C-körkort som räddningstjänsten bekostar.

Långt framme
– Ja, jämför jag med andra deltidsbrandmän så ligger vi långt framme när det gäller utbildningsmöjligheter. Men det är inte det som är avgörande för att jag blev brandman. Det var snarare att de jag lärt känna här nere, min svåger och andra vänner, puschade mig att anmäla mitt intresse för detta. Jag blev nyfiken och nu när jag ser tillbaka på dessa två år som deltidsbrandman så ångrar jag inte en dag. Det är klart att lika glad som man blir när det går bra för alla inblandande vid en utryckning, lika tungt blir det ju när det inte går lika bra. Men känslan att kunna göra något för någon annan som har det jobbigt, det är nog det som gör att man gillar detta yrke. Att man tycker att det är värt den tid och energi som detta trots allt kräver. Vi har en fantastiskt god gemenskap och kamratskap och vi bygger upp förtroende för varandra och det är mycket värt säger Olov. Kanske mer värt än man tror.

Kan vem som bli brandman?
Vi ställer några krav som inte går att
förhandla bort.
• Du måste ha fyllt 18 år.
• Inneha B-körkort.
• Klara ett fystest som innebär att under sex minuter med full utrustning (25 kg) gå på ett löpband med 14 graders lutning och beroende på ålder fastställd gånghastighet.
• En anställningsintervju.
• Du måste ha en anställning.
• Bo på orten.

Alla yrkeskårer
– Vi hoppas att få in fler sökande som exempelvis lärare, personal inom hemtjänsten, egenföretagare, vårdpersonal, snickare, målare, ja alla som känner att de kan undvara sin arbetsplats kanske 10-15 gånger per år och runt en timme varje gång. Mer än så brukar inte själva utryckningarna utgöra, räknat i snitt per brandman och år. I antalet utryckningar rör det sig om närmare 400 och då är en stor del av dessa där vi åker på så kallade ”i väntan på ambulans”. Denna typen av uppdrag kan vara att vi åker på ett larm för att vi kan vara först på plats och göra första insatser i väntan på ambulans från Kisa eller Vimmerby om vi utgår från Horn. Här kan vi göra insatser som exempelvis hjärt- lungräddning, skapa trygghet eller stoppa kraftig blödning eller hypotermi berättar Thomas.

Se möjligheten
Thomas, varför har det då blivit svårare att rekrytera deltidsbrandmän?
– Det beror på flera faktorer. Dels att vi har en arbetspendling där man bor i Kinda men arbetar på annan ort vilket då omöjliggör uppdraget. En annan är att man kanske tror att det krävs mer än det gör för att bli brandman. I vissa fall kanske man har ett arbete där man inte bara kan släppa det man håller på med då larmet går. Inställelsetiden vid larm är fem minuter.

Varför ska man då söka sig till detta yrke?
– De som hittills har valt att söka sig till räddningstjänsten är främst för att de är nyfikna och har en vilja att göra något för någon annan. Det finns även en stor och stark yrkesstolthet, gemenskap och sammanhållning som gör att många stannar kvar. Jag uppmanar verkligen dig som är intresserad av att veta mer om att vara deltidsbrandman att kontakta oss. Vi har alltid brandövning varje måndag och detta är ett ypperligt tillfälle att komma till oss för att få en liten inblick i jobbet och även att få prata lite med några av våra brandmän.
– Vi hoppas på att få både kvinnliga och manliga sökande då detta skapar en enorm bredd på många sätt, både för kåren som för de som råkat ut för en olycka avslutar Thomas.

Vill man göra en viktig samhällsinsats, bli då brandman.
Kom ihåg att när larmet väl går så vill vi alla få hjälp så fort det bara går – Du som läser detta är kanske Kindas nästa deltidsbrandman?

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, , , ,

av