Ett extraben att stå på skapar smakrika underverk

Med sina 10 000 träd, sannolikt Östergötlands största ekologiska äppelodling!
I höst väntar den första skörden någonsin på att få lämna sina träd.

I fint söderläge på Söder Gård mellan Kisa och Åtvidaberg, i totalt 100 rader, hittar vi de fyra äppelsorterna Amorosa, Angold, Discovery och Rajka. Dessutom på plats, också Maria Beck-Friis Tomé och Alejandro Tomé Garcia. De ville ha ett extraben ytterligare på sin gård om 2 300 hektar, förutom skog, lantbruk, ridverksamhet, jakt och hus-uthyrning.
För hundra år sedan hade man runt 200 mjölkkor och ett 50-tal hästar på lantbruket. Maria och hennes syster Anna har kunnat följa lantbrukets förändringar när de växte upp och insåg att nya tider stundade på gården i framtiden för att den skulle kunna överleva. Idag har man ingen nötboskap alls och de hästar man har är för ridverksamheten som bedrivs på gården. Maria är utbildad jägmästare och Alejandro är civilingenjör inom produktutveckling och de båda är rörande överens om att de dagligen har nytta av sin kompetens, Maria genom att ha mer ansvar för skog och lantbruket och Alejandro genom jakt och viltvård med mera. De har även ett 50-tal hus inom ägorna som ska underhållas på olika sätt under året. De senaste året har de även förberett gården för en omställning till ekologisk odling.
På fem hektar, utanför deras stora bostadshus på 1500 m2, där en handelsträdgård fanns tidigare, har man delat upp marken i sex sektioner med 100 spikraka dränerade rader som bevattnas från närbelägna sjön Ämmern. Det är en meter mellan träden och tre och en halv meter mellan raderna, lite mera än normal men risken för mögel och skadeangrepp minskar betydligt. Höjden på träden är inte bestämt ännu, men omkring tre meter kommer det kunna bli. Träden kommer beskäras mellan januari och mars varje år och de får inte bli för höga och breda. Ett två meter högt viltstängsel ramar in ytan, ett måste då man har 700 – 800 dovhjort på markerna totalt efter kalvning. Längst ned på stängslet är det dessutom tätare rutor så inte hararna kommer in och gnager på träden.
Eftersom det är en ekologisk odling har man också åtta bikupor med mycket blommande växter för att rätt insekter ska trivas. Då det är mycket lerjord på ägorna så blandar man in organiskt material. Konstgödning och bekämpningsmedel används inte utan enbart naturliga ämnen, nytto-insekter och mekanisk bearbetning. En speciell maskin är införskaffad som monteras på frukttraktorn. Den känner av var stammen är på träden, kör in en arm och mekaniskt bearbetar jorden mellan träden utan skada stammarna. Droppbevattning sker dessutom var tredje dag genom slangar. I höst räknar man att kunna skörda 10–15 ton äpplen och om två-tre år räknas skörden kunna bli runt 100 ton. Paret har för närvarande två anställda och räknar med att anställa fler när verksam-heten utvecklas.
I ladugården har man byggt upp två stora kylrum som kan hålla två grader plus och rymma drygt 100 ton. Till nästa höst räknar Maria och Alejandro att även de ska ett musteri färdigbyggt i ladugården, i samma ladugård där kor och ungdjur höll till för ett antal år sedan, snacka om att tiderna förändras.

Håll ögonen öppna efter gårdens nyskördade frukt. Äpplena kommer att säljas lokalt i Kisa, Rimforsa, Åtvidaberg och Stockholm.

Text/Foto: Per Svensson Borrud/Pelles Photo


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *