Fibernätet

Nu har startskottet gått för fiber i Kisa

Kommunalförbundet ITSAM håller i projektet som gäller utbyggnationen av fibernätet i centrala Kisa. Det är Kinda kommun som har beslutat om igångsättning av projektet och som alltså givit ITSAM i uppdrag att se till att ledningar och fiber kommer i backen.

ITSAM är ett kommunalförbund som ägs av sex kommuner och är juridiskt en egen kommun. Initialt var syftet med ITSAM att endast utföra IT-tjänster till kommunerna, men omfattas nu även av detta projekt som projektledare.
–  Vi fick uppdraget tidigare i år och efter allt förarbete och projektering står vi nu inför att påbörja markarbeten. Om man tittar på befintlig utbyggnation av fibernätet så kan man konstatera att det är relativt väl utbyggt på de mindre orterna i Kinda samt Rimforsa. Däremot sparsamt utbyggt i Kisa, där endast en handfull företag och privatpersoner haft tillgång till fiber. Det är såväl glädjande, viktigt som efterlängtat att detta arbete nu drar i gång menar Mats Paulsson projektledare ITSAM.

Medsols
Hela projektet med att få ner kablar i marken startar enligt plan vid Mjällerum och går enligt huvudprincipen sedan medsols.
– Detta är det arbetssätt vi valt då vi räknar med att minimera antalet etableringar och kan systematiskt arbeta oss fram genom Kisa med de arbeten som ska utföras.
De som kan ansluta sig direkt via beslutad taxa är villaägare.
– När det gäller företag och bostadsföreningar som önskar att ansluta sig så behöver man först kontakta oss för en offert.

Spårfräsning
Det som sticker ut i detta projekt är metoden som man använder sig av vid markarbetet.
Man kommer att spårfräsa vilket innebär att två centimeter breda spår kommer att fräsas och på bestämt djup ner i marken lägger man ner slangen som man, när all slang är på plats, kommer att blåsa fiber i.
Dessa anläggningsarbeten sker via avropsavtal och via tidigare upphandlade arbeten och entreprenörer.
– Denna teknik innebär hög framkomlighet för trafikanter även om det kommer att förekomma vissa störningar. Där det redan finns rör dragna kommer vi att ansluta till de nya slangarna. Här kommer vi att använda oss av traditionellt schaktarbete.
Tack vare den nya tekniken så kommer man kunna hålla ett högre tempo än vanligt och räknar med att markarbeten ska vara klara, enligt tidtabell, december 2017.
– De kunder som idag har Vökby som operatör och tjänsteleverantör kan får ett visst merarbete i övergången till ITUX. ITUX vann upphandlingen och vi arbetar vi på med den fysiska utbyggnaden av fibernätet avslutar Mats.

Fakta

Så här fungerar det

  1. Kommunen bygger och ansvarar för fibernätet.
  2. Kommunikationsoperatören ser till att det går att skicka data via fiber (idag vökby fr.o.m. 1november ITUX).
  3. Tjänsteleverantörer (efter 1 november ca 21 stycken) erbjuder ett antal tjänster så som internet, TV-kanaler, telefoni med mera.

Gör så här

  1. Ta kontakt med kommunen och fyll i en intresseanmälan (enklast via hemsidan).
  2. Kommunen lämnar över din intresseanmälan till ITSAM.
  3. Du får därefter en bekräftelse på din intresseanmälan.
  4. När markarbeten närmar sig din fastighet kommer du att få ett brev där  man berättar att en tomtprojektör är i antågande för ett möte med fastighetsägaren för att bestämma om var fiber ska anslutas till villan. När man är överens om detta skriver fastighetsägaren på ett avtal om överenskommelsen.
  5. När fibern är ansluten till villan kommer dosan och mediaomvandlaren som sitter på väggen i huset vara anslutningspunkten till en snabbare väg till omvärlden.
  6. Där kan man sedan ansluta en  router och sitt nätverk för att kunna ansluta flera enheter än en till internet.

 

När allt detta är utfört så är det bara att ta fram läsplattan, en kopp kaffe och sätta sig bekvämt i soffan.
Enkelt eller hur 🙂

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av