För vem och när

I snart fem år har Åsa Härnström tillsammans med Katrine Ringensjö på ett eller annat sätt kommit i kontakt med anhöriga till någon som behöver vård och omsorg i Kinda. Ett arbete som är viktigt och som gör skillnad menar Åsa

– Vi vet av erfarenhet att den som är anhörig har lätt för att sätta den som behöver vård eller omsorg eller annan stöttning i första rummet och glömma bort sig själv.
Det är minst lika viktigt att de personer som finns runt den som behöver omsorg i någon form blir sedda, känna att de inte står där själva. Att de har ett bollplank när man inte orkar eller känner sig hjälplös.
Det blir lätt så, att när man tänker anhörigstöd så förknippas detta med en viss ålder och vissa sjukdomstillstånd. Den myten eller den kopplingen vill Åsa slå hål på.

Omfattas av i princip vem som helst
Anhörigstöd har stöd i lagen och blev ett skallkrav 2009, alltså något som en kommun är skyldig att erbjuda. Enkelt förklarat så omfattas i princip vem som av anhörigstödet och det vet inte alla om, berättar Åsa.
– Vi får signaler om att man tror att man måste vara nära anhörig, alltså släkt med en person, för att få kontakta oss och så är det ju inte. Jag kan ge ett exempel.
– Tänk dig att person A har någon form av vård och omsorg. Runt denna person kan det finnas allt från, goda vänner, särbo, fru, sambo, man, ja alla tänkbara roller.
Låt oss då säga att en bästa vän som finns där och stöttar person A känner att han eller hon behöver få svar på frågor eller avlastning. Det är då vi kliver in.
Vi kan genom ett telefonsamtal eller personligt möte med person A:s vän få fram fakta som gör att vi kan stötta. Det kan vara att vi kopplar ihop person A:s vän med en psykolog, med en samtalsgrupp eller något annat som gör att vännen inte känner sig ensam eller för att vännen ska få tillbaka orken. För det är ofta det som sker med personer runt person A. Att man engagerar sig så mycket i en person att man helt enkelt inte tar hand om sig själv.

Koppla ihop rätt
– Jag som anhörigkonsulent gör det som min titel beskriver. Jag rådgör och försöker koppla ihop rätt personer och rätt stöd till de som är anhöriga.
Våra arbetsredskap, för-utom att vara bollplank, kan vara att lotsa anhöriga till anhöriggrupper, utbildningar, föreläsningar eller andra insatser för att skapa trygghet.
Vår målsättning är att kunna erbjuda individuellt anpassade insatser och förbättra livssituation och förebygga ohälsa. Har man som anhörig fått stå tillbaka under en lång tid till förmån för den som har omsorgsbehov så kan det leda till att man som nära anhörig också blir sjuk.

Omtanke om dig själv
– Fördelen med vår verksamhet är att vi snabbt och direkt kan sätta in stöd för en anhörig. Det kräver inga formella beslut via någon handläggare. Så kom ihåg att omtanken om dig själv alltid är viktig och att den är extra viktig när det är någon som står nära dig som har vård- och omsorgsbehov.
Det spelar ingen roll av
vilken anledning du har för att höra av dig. Vi finns här för din skull, oavsett ålder och anledning avslutar Åsa Härnström.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *