Företagsbesök hos Byggwång och Schedevi Psykiatri i Rimforsa

Från vänster: Christer Segerstéen, Lars Karlsson, Lisa Fält, Jennie Blomberg, Eva Torell, Conny Forsberg, Lennart Fält, Johan Lindblom och Sergei Sorokin.
Infälld bild: Henric Wiström och Conny Forsberg.

Representanter från Kinda kommun, politiker som tjänstemän tillsammans med Växtkraft Kinda och Nyföretagarcentrum genomför med jämna mellanrum företagsbesök runt om i Kinda. Något vi skrivit om tidigare.
Förra veckan då vi på Innehåll följde med besökte man Byggwång och Schedevi Psykiatri i Rimforsa.

Först ut var besök hos Byggwång där Henric Wiström mötte upp.
– Vi hade turen att förvärva två fastigheter och slå ihop dessa till en och det är där vi är belägna med verksamheten idag, längs med riks-vägen här i Rimforsa. Ett lyft för såväl företaget, kunder och medarbetare säger Henric.
Henric berättade om byggföretaget Byggwång som etablerat sig väl inom som utanför kommungränsen där man i dag har ett 15-tal medarbetare knutna till verksamheten.
– Det känns som att det finns en stark Gnosjöanda här i Kinda. Alla hjälps åt på ett eller annat sätt och alla vill framåt. Det som nu behövs är fler industritomter, ökad dialog och förståelse mellan kommunen och företagare då ska ni se att det blir än mer fart på Kindabygden menar Henric.
Han får medhåll av alla närvarande där Conny Forsberg kommunstyrelsens ordförande summerar;
– Vi är väl medvetna om behovet av mer industrimark i kommunen och här har vi ett viktigt och prioriterat jobb att göra innan vi är ifatt. När det gäller ökad förståelse och dialog så gäller samma sak här. För att jobba vidare med detta så är företagsbesök ett sätt, ett annat är arbetsmöten där politiker, företag och tjänstemän möts, där vi lyfter olika problemområden och möjligheter för att stärka företagandet och attraktionskraften att vilja satsa i Kinda. Allt detta hänger ihop.

Många järn i elden
Henric har många järn i elden, allt från att han satsar vidare på sitt byggföretag, engagerar sig i bredbandsfrågor till att möjliggöra tomter för byggnation av bostäder bland annat i Björkfors, så idéer finns det gott om.
– Det är inget unikt för mig, vi är många som engagerar oss i bygden, men ibland känner man att saker och ting kan ta lite väl lång tid, flera år i vissa fall, och då finns risken att energin dalar, men förhoppningsvis så ska vi kunna se en positiv vändning i detta.

Schedevi Psykiatri
Vi åkte vidare till Schedevi Psykiatri, strax utanför Rimforsa, där den magnifika allén med storvuxna träd fyllda med färgstarka löv mötte oss när vi svängde upp mot herrgårdsbyggnaden.
Schedevi Psykiatri har sedan 1942 som privat aktör erbjudit psykiatriska hälsovårdstjänster med ett upptagningsområde från Skåne i söder till Uppsala i norr.
Lisa Fält, Johan Lindblom och Lennart Fält presenterade verksamheten som avslutades med en mindre rundvandring.
– Verksamheten har givetvis förändrats under de dryga 70 år vi varit verksamma betonar Lennart.
När mina föräldrar Maja och Martin startade upp verksamheten så var det utifrån de regelverk som fanns då. Från 1989-1990 och fram till idag ser verksamheten helt annorlunda ut jämfört med tidigare. Anläggningen är helt öppen och bygger på varje klients individuella förutsättningar och med ett tydligt fokus på psykiatriska vård.
Man har idag klienter från ett stort geografiskt område och i dagsläget från en rad kommuner i Sverige. Detta fördelat på verksamheterna i Östergötland och Västergötland. Sammantaget erbjuder man plats för närmare 80-tal klienter och har i dag cirka 200 anställda varav hälften i Kinda.

Mellansteg
Johan berättar att de två verksamheterna kan beskrivas som ett mellansteg mellan att individer har befunnit sig i sluten vård eller på annat sätt avskärmade från att röra sig fritt i samhället till ett självständigt liv med full rörelsefrihet.
– Då krävs det insatser i form av olika stöd för att göra detta möjligt. Det kan handla om allt från samtalsstöd, rätt medicinering, till att lära sig att handla mat eller åka buss, saker och ting som du och jag kanske tar för givet att alla vet hur det fungerar.
Klienter som kommer till Schedevi brukar stanna mellan tre till sex år, men tiden varierar kraftigt beroende på individens behov.
– Det viktigaste är att vi gör allt vi kan här för att återgången till civilsamhället ska lyckas och minimera risken för återfall. Många har med sig tunga händelser i bagaget som på ett eller annat sätt behöver hanteras. En del av de klienter vi tar emot har levt på institutioner mer än halva sitt liv.
– Då vi har höga krav på kvalitet på verksamheten och målet att lyckas med varje klient gör att den är mycket personalintensiv. Det vill säga att på drygt 40 klienter har vi ett 100-tal anställda. Det är allt från personal som stöttar det vardagliga till läkare och sjuksköterskor. Vi har sett positiva resultat utifrån detta arbetssätt genom mångårig erfarenhet betonar Lisa Fält.
– Vi är även mycket glada över att våra medarbetare stannar hos oss under många år vilket vi tolkar som att man trivs i sitt arbete med att göra skillnad för personer som behöver stöttning.

Återinvesterat
Lisa berättar att man har återinvesterat i anläggningen bland annat i form av ombyggnation av redan befintliga fastigheter och boendelägenheter, och en om- och tillbyggnad av Sjövillan med ytterligare lägenheter för eget boende samt satsning på solceller.
– Om vi blickar framåt så har vi en treårsplan och längre än så när det gäller investeringar. Då verksamhetens förutsättningar kan förändras snabbt genom politiska beslut på riksnivå så är inget givet. Men vi ser inga orosmoln på himlen, så vi jobbar på enligt plan. En plan som innebär fortsatt investering med att höja kvaliteten på såväl verksamheten som fysiska byggnader.
Vi har goda relationer med såväl regioner som kommuner i de två län vi är verksamma och här i Kinda har vi en fantastisk fin natur och omgivning där vi är belägna.

Till sist Lennart, hur känns det att blicka tillbaka och se framåt när du tänker på Schedevi Psykiatri?
– Ja, det känns fantastiskt att vi är där vi är i dag. Jag har ju vuxit upp med och dagligen träffat människor med psykiska sjukdomar och sett att det till stor utsträckning är möjligt att återanpassas för att leva som du och jag i ett samhälle.
Lisa sammanfattar Schedevis geografiska läge och företagsbesöket med följande ord;
– Naturen och med en yttre miljö av park- och sjölandskap är i sig läkande för en plågad själ.

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *