Innehåll juli sommarnummer 2017

Stjärnevik – den stora förvandlingen

  • GDS tips från Roger Nyström
  • Basunda gård närproducerat naturbeteskött
  •  Barbro  Brageé har ordet
  • Växtkraft i Kinda informerar
  • Enormt uppsving för Friluftsfrämjandet i Kinda
  • Datorskolan att du behöver veta i sommar!
  • Eneby Rock – hemvändarhelgen i augugusti!
  • Kisa Wärdshus – En ny era tar vid
  • Inglis – om sitt kära Kinda genom konsten
  • Boktips

Tidningen fullmatad med erbjudande

Innehåll juli sommaren 2017