Kyrkovalet 2021

Hallå där Jörgen Sundeborn Kyrkoherde i Kinda pastorat, det närmar sig ett kyrkoval närmare bestämt 19 september, berätta lite om detta val.

Text: Gunilla C Johansson. Bild: Privat

Det gör jag gärna. Kyrkovalet är uppbyggt på tre nivåer precis som när du röstar i riksdag, region och kommun. Val till kyrkomöte är på riks-nivå och jämförbart med riksdagen. Val till Stiftsfullmäktige motsvarar val till regionen.
Det som kanske ligger oss närmast här i Kinda är valet till kyrkofullmäktige som motsvarar kommunalvalet. Här fungerar det så att de som utses i detta val av de som röstat, de utser i sin tur kyrkoråd och församlingsråd i respektive församling.
Här i Kinda har vi två pastorat där jag är kyrkoherde för Kinda pastorat bestående av Tidersrum, Horn, Hyck-linge, Kisa och Västra Eneby församlingar. Den sjätte församlingen och andra pastoratet i Kinda består av hela Rimforsa där Jyrki Myöhänen är kyrkoherde. Så tillsammans finns det alltså hela sex församlingar i två pastorat.

Då har vi klarat ut hur församlingarna och pastoraten ser ut, vad är det då man kan rösta på?
– I Kinda pastorat har vi två listor eller valsedlar om man så vill, där den ena är Kyrkans samlingslista i Kinda pastorat och den andra är Levande församlingar i Kinda pastorat.

Är det viktigt att rösta anser du och varför?
– Ja, jag anser att det är viktigt att man använder sin rättighet att gå och rösta för det handlar i grunden om kyrkans framtid och vad vi vill med vår verksamhet.
Hela Svenska kyrkan möter ekonomiska utmaningar framöver och då är det viktigt att vi prioriterar så vi får en kyrka för alla. Man kan enkelt beskriva att det handlar om att anpassa verksamheten efter de förutsättningar som står till buds, så att vi kan fortsätta att ha ett levande församlingsliv.
Att då gå och rösta är ett sätt att engagera sig i verksamheten. Kyrkan har en roll och uppgift vilket i grunden handlar om att finnas i glädje och sorg men inte minst för att skapa och känna gemenskap.

2017 gick närmare 20 procent av de röstberättigade till valurnorna, den högsta siffan sedan 1934. Vad hoppas du på i årets val?
– Att den ska bli ännu högre. Det är ju det bästa sättet att påverka verksamheten.

Vi tog även kontakt med Jyrki Myöhänen, kyrkoherde i Rimforsa om stundande kyrkoval och efter att vi stämt av med hur Jörgen ser på valet säger han så här.
– Jag håller med Jörgen i allt han säger och betonar ännu en gång vikten av att göra sin röst hörd i detta kyrkoval. Här i Rimforsa finns det en valsedel för kyrkofullmäktige som heter Kyrkorna i Rimforsa Församling. Här är det är fritt fram att kryssa sin kandidat för den som så önskar säger Jyrki.

Historiskt val
– Detta val är även historiskt då det är första gången vi har två valsedlar i Kinda pastorat. Nu precis som tidigare val så kommer vi troligen att se att många som röstar väljer att kryssa sin kandidat säger Jörgen.
Jörgen kom till Kinda pastorat 2016 och berättar om det goda mottagandet han fått här, men också att han inom kort kommer att byta tjänst.
– Jag har verkligen trivts bra här men kommer att byta tjänst vid månadsskiftet för att bli församlingsherde i Berga församling i Linköpings stift. Kommer givetvis att sakna alla här, men detta är en tung post med mycket administration. Jag vill bort från skrivbordet och vara mer ute i verksamheten. Tills vidare kommer Jenny Ahlén gå in som vikarierande kyrkoherde. Jag önskar henne och hela församlingen varmt lycka till med verksamheten från hela mitt hjärta. Kindabygden har varit och är fantastiskt och jag ser det som en enda stor förmån att ha fått verka här under dessa fem år avslutar Jörgen.

 

Fakta Kyrkoval 19 september

När kan du rösta
På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan står det vilken som är din vallokal. Vallokalen är endast öppen valdagen.

Förtidsrösta
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Du måste ha med dig ditt röstkort. Du kan även rösta genom BUD eller Brevrösta.

Röstkort
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Det är inte obligatoriskt att ha med sig röstkortet till vallokalen däremot behöver du ha med dig legitimation.

I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater i tre val:
Val till kyrkofullmäktige, som använder vita valsedlar
Val till stiftsfullmäktige, som använder rosa valsedlar.
Val till kyrkomötet, som använder gula valsedlar.

Det här krävs för att få rösta:
• Medlem i Svenska kyrkan.
• Kyrkobokförd i en församling i Sverige. Du kan alltså inte rösta i kyrkovalet om du inte är skriven i Sverige, även om du är medlem i Svenska kyrkan.
• Ha fyllt minst 16 år senast på valdagen.
• Du måste också finnas upptagen i röstlängden.

   källa: svenskakyrkan.se


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *