Lokal förankring är av största vikt

Utanför Kisa Wärdshus återfinner vi Camilla Malmberg och Åsa-Marie Sundström som tillsammans har 50 års erfarenhet av socialt arbete, företrädesvis i kommunal verksamhet.
De menar att det blir svårare och svårare barn som måste placeras, eftersom hela
samhället blir tuffare och många familjer kan hamna i svårigheter.
Förr var det oftast föräldrarna som hade övervägande problem vid barnplacering. Idag har även barnen många egna bekymmer med till exempel olika diagnoser. 

Företaget iBalans har idag sex familjehem i Kinda,
men vill utöka till minst det dubbla och söker nu aktivt efter intresserade.

Vid Kisa Wärdshus träffar Innehåll Åsa-Marie Sundström som är verksamhetschef och familjehemskonsulent Camilla Malmberg. Båda är anställda på iBalans.
– Företaget har haft familjehem sedan ett år tillbaka i Kinda. Eftersom större delen av ägargruppen bor här i Kinda så är det intressant att utöka nätverken för att på så vis hitta lämpliga familjehem. Det finns utarbetat en modell, ”The Mocking Family Model” som vi gärna skulle vilja testa här i Kinda, berättar Åsa-Marie.
– Eftersom barn och ungdomar som placeras i familjehem idag har svårare och mera komplexa problem, så krävs mer stöd och hjälp till familjehemmen.
Kommunerna placerar barn och ungdomar i åldrarna 0–21 år, men även vuxna kan ibland behöva familjehem. Det är ett skriande behov av familjehem i hela Sverige. Placeringen kan vara från ett halvår till uppväxtåren, förklarar Camilla vidare.

Ett genuint intresse och engagemang för barn och ungdomar
En grundlig utredning sker innan du kan bli familjehem. En djupintervju genomförs och referenser inhämtas från olika håll, samt registerutdrag från ett antal olika myndigheter.
Du kan bli diskvalificerad direkt om du är med i brotts-, kronofogdens- eller socialregistret. Åsa-Marie får utveckla:
– Har du problem med att ta hand om dina egna barn, så blir det inte lättare med andras. I dag kan även ensamstående bli familjehem vilket vi ser mycket positivt på. Den utredning som iBalans gör tar också kommunen del av, utredningsansvaret av familjehem ligger också kvar på kommunen. Det behövs mycket stöd till familjehemmen för att det ska bli en gynnsam utveckling för de placerade barnen. Det är viktigt att familjehemmen får träffa varandra, utbyta kunskap och erfarenheter. 

Mentor står för det vardagliga stödet
I iBalans familjehems nätverk finns det en mentor som står för det vardagliga stödet. Att kunna ringa eller träffa mentorn för att prata om det som finns i vardagen kring barnet eller i familjehemsvården ska vara en självklarhet. Mentorn har själv en lång erfarenhet av att vara familjehem.
– Våra socionomer utbildar och handleder både mentorer och familjehem så att de kan klara av sina uppgifter. Barnen kan komma från hela landet, är barnen från närområdet så förenklar det med skola, nätverk och kontakter med föräldrar och syskon. Avlastningsfamiljer finns i nätverket, de placerade barnen och ungdomarna ska kunna sova över hos andra i nätverket, om innehavarna av familjehemmet ska göra någon speciellt. Vi på iBalans har alltid jour dygnet runt om man har frågor. Vår tanke är, om detta slår väl ut, att skapa två nätverk på plats i Kinda, vardera med fem till sex familjehem. Men då krävs det en fördubbling av antalet familjehem, berättar de båda vidare.

Ingen fast anställning
Att ha familjehem är ingen fast anställning, utan kommunerna kan säga upp placeringen med 14–30 dagars uppsägningstid. Därför är det viktigt att man inom familjen har någon mer sysselsättning för att få stabil månadsinkomst.
– Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget såklart. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna som finns för barnet och den andra delen är ett fast arvode. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer och kan variera från kommun till kommun och beroende på exempelvis barnets ålder. Vi vet att det finns ett intresse där ute och nu hoppas vi att flera intresserade hör av sig till oss på iBalans så vi tillsammans kan göra en insats för dem som är i stort behov av en trygg hand i livet, avslutar Åsa-Marie och Camilla från företaget iBalans.

Text och foto: Per Svensson Borrud

iBalans olika familjehemsplaceringsalternativ

Veckofamiljehemsplaceringar, – där barnen är placerade i familjehem under veckorna och vistas i det egna hemmet på helger och lov.
 
Konsulentstödda familjehemsplaceringar, – där barnen är placerade på heltid i familjehem och familjehemmen har handledning och stöd av familjehemskonsulent som finns tillgänglig 24 timmar om dygnet.
 
Förstärkta konsulentstödda familjehemsplaceringar, – där barnen är placerade på heltid i familjehem och där det alltid finns en person hemma på heltid. Familjehemskonsulent finns tillgänglig 24 timmar om dygnet.
 
Utredningsfamiljehemsplacering, – där barnet, och vid behov barnens föräldrar, är placerade i familjehem under en begränsad utredningstid.  
 


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *