Positiv effekt

Inger Carlström, pedagog vid Kinda Lärcentrum, kontaktade oss på tidningen för att berätta om den resa som hon och tre andra pedagoger tidigt i våras gjorde till Portugal, och hur den påverkar arbetssätt och kunskaps-inhämtning.

Text och bild: Gunilla C Johansson
Fr vänster: Pedagogerna Emeli Ydringer, Jörel Melkersson, Inger Carlström och Malin Svensson är glada över möjligheten att ha fått fortbilda sig inom utomhuspedagogik.

– Vi åkte på en 5-dagars utbildning till Portugal som i princip var helt finansierad genom EU-medel och vars syfte var att stärka oss i rollen som pedagoger inom utomhuspedagogik. En pedagogik som bygger på att man förlägger undervisning delvis utanför det traditionella klassrummet.

På vilket sätt är det bättre än traditionell kunskapsinhämtning via ett klassrum?
– Jag menar inte att det är bättre, snarare ytterligare ett arbetssätt, att kunna kombinera lektioner i klassrummet med lektioner förlagda utanför klassrummet.
Man kan börja med att gå igenom ett ämne i klassrummet precis som vanligt. Det vi sedan gör för att förstärka och öka förmågan till inlärning och befästa kunskaper är att skapa tillfälle till ett praktiskt moment. Låt oss ta ett enkelt exempel: säg att vi i ämnet svenska för invandrare arbetar med grammatik och det handlar om singular och plural, då är det ibland lättare att ta till sig saker och ting utomhus. Att ta oss till ett skogsparti, kunna peka och gå fram och ta på en tall och säga en tall och därefter peka på två tallar och säga två tallar. Detta gör att man använder flera sinnen: syn, känsel och hörsel, det är det som gör att man befäster kunskaper på ett helt annat sätt. Det kan vara lite kluriga saker som man arbetar med och att då få detta miljöbyte ser vi redan nu att de har stärkt eleverna.

Går det att använda utomhuspedagogik i alla ämnen?
– Ja, mer eller mindre och i olika utsträckning. Om vi tar den där tallen igen så är ämnet naturkunskap givet, men även matematik då man kan räkna på diameter, omkrets och volym. Svenskan har vi redan berört. Så visst går det att praktisera många ämnen genom denna pedagogik.

Du är själv lärare inom vård och omsorg samt barn- och fritidsutbildning. Ser du att dessa utbildningsdagar har stärkt dig och din undervisning av blivande lärare?
– Ja verkligen, och jag har redan lagt in tre heldagar under höstens schema med utomhuspedagogik för eleverna på barn-och fritidsutbildningen. Eleverna på vård- och omsorgsutbildningen ska få i uppgift att de ska fundera ut hur de kan ge äldre en större upplevelse när man är ute på en promenad. Det kan ju handla om att man väljer att gå förbi en hage med djur för att få höra dem gnägga eller råma, eller gå där det finns mycket fåglar, eller vatten som porlar. Att jobba med så många sinnen som möjligt är själva grundtanken med denna pedagogik.
Vi är mycket glada över att vi fått denna chans att fortbilda oss inom detta och hoppas givetvis på någon form av fortsättning så fler kan ta del av detta arbetssätt.
Det vi fick lära oss extra mycket om var ledarskapet inom pedagogiken. Hur fångar man upp en grupp utomhus, hur jobbar man för att alla ska känna delaktighet och hur varje individ ska känna att man blir stärkt i sina kunskaper.
Det vi redan nu har sett är hur elever som har haft vissa svårigheter att visa på kunskap eller ta till sig kunskap, kliver fram och tar plats och verkligen växer kunskapsmässigt.
Dessa övningar ger förståelse för mycket, allt från samarbete i olika grupper, att lösa uppgifter till att vistas i naturen som inte är helt självklart för alla.

Kan man då kalla detta för kreativt lärande?
– Ja det kan man verkligen! Att hitta olika vägar för att elever ska nå sina mål, då krävs kreativitet och nytänk, då är detta ett bra exempel.
Vi har många elever som jobbar med att lära sig svenska språket och bygga upp sitt ordförråd. Då är platsen viktigt för man kan befästa saker och ting som man lärt sig till platser man varit.
Tänk dig att man lättare kommer ihåg hur man räknar ut omkrets tack vare att man var ute i skogen och mätte på en tall, där är en bra beskrivning på kreativt lärande.

Är ni utomhus alla skoldagar i veckan?
– Det kanske många tror när man pratar om denna pedagogik men så är det inte. Vi har inte satt scheman och allt ännu, men vi räknar med att det kan handla om en dag i veckan som man är utanför klassrummet. Det kan till exempel vara ett studiebesök till skogen, lite beroende på vad vi arbetar med. Men att arbeta utanför klassrummet för att befästa kunskap, det blir det absolut betonar Inger Carlström.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *