Positiva toner

Vi på Innehåll tog pulsen på näringslivs-klimatet i Kinda kommun med anledning av den senaste undersökning som Svenskt Näringsliv nyligen presenterat, vilken handlar om just företagsklimat.

Text och bild: Gunilla C Johansson

En landsomfattande enkät-undersökning som för Kindas del sticker ut i positiv mening. Totalt sett så har Kinda klättrat hela 22 placeringar och landar i dag på plats 160 av landets 290 kommuner. En siffra som kvartetten Conny Forsberg, kommunstyrelsens ordförande, Mattias Nilsson, utvecklingschef, Andreea Bernicu och Eva Torell vid Växtkraft tolkar in att förbättringsarbetet inom kommunen börjar ge utdelning.
– Vi kan tydligt se i rapporten att företagare upplever att kontakten med kommunen har förbättrats och att kommunens service har utvecklats. En annan viktig framgångsfaktor är att företagare känner att attityden, alltså bemötandet har blivit betydligt bättre jämfört med förra mätningen menar Andreea Bernicu, växtkraftsmotor Växtkraft.

Vad tror du att detta beror på?
– Det tror jag handlar om att alla aktörer är med på tåget och vet hur viktigt företagande är för en kommuns utveckling. Alla vill bli lyssnade på och de dialogmöten mellan näringsliv och kommunen som ägt rum är en viktig faktor. Överlag kan man säga att vi är på rätt spår, men givetvis måste man vara självkritisk och se att inget är perfekt samt att förbättringsarbetet pågår varje dag. Viktigast är att se att trenden att vi klättrar i ranking är en indikator på att vi blir bättre.

Mattias Nilsson om effekterna av nytt arbetssätt
– Den nya organisationen i Kinda kommun som sjösattes för två år sedan har landat hos såväl medarbetare som företagare. Vi ser precis det som Andreea lyfter, att svarstider och tid för återkoppling har kortats och det beror bland annat på ett nytt arbetssätt. Sedan är det ju så att när någon slutar, som vid pensionsavgångar eller på annat sätt, så blir det viss påverkan då nya personer ska ta över arbetsuppgifter.

Vad mer sticker ut i rapporten?
– Ser vi till antalet nystartade företag i Kinda så ligger Kinda högt över riksgenomsnittet och har klättrat från 286 till 238 i placering. Man mäter även företagsamhet, det vill säga hur många personer räknat per 1 000 som är kopplade till företag i någon juridisk form, då är siffran 15 av 1 000.
Vi har alltså fler än rikssnittet som väljer att starta företag i Kinda och vi har många företag som verkat här under många år som visar stabila siffror och trygg anställning. Denna stabilitet och nyföretagaranda är stark och är något vi ska vara stolta över. Det vi på Växtkraft kan bidra med förutom kunskap och rådgivning inom företagande så är det ett betydelsefullt nätverk. Att kunna erbjuda mentorskap av en erfaren företagare när man är nystartad är viktigt, inte minst för vikänslan. Vi har även jobbat fram och lyckats hitta företagare som vill expandera men inte hittat medarbetare där lösningen har blivit samarbete mellan företag över kommungränserna. Kan vi sänka trösklar, bidra med nätverk och kunskap så gör vi det berättar Eva.

Men vad är det då som gör att så starka positiva vindar verkar stanna i Kinda?
– Man trivs i Kinda, säger Andreea. Här samarbetar man och har möjlighet att gå från idé till handling. Man vet att samarbetar man och är öppen för förändringar och möjligheter så brukar det ge positiva resultat.

Hur ser du på rapporten och det trion lyfter i detta ämne, Conny Forsberg?
– Jag kan inte göra annat än att hålla med. Det är en fantastisk utveckling och det är en bra trend att jobba vidare med. Vi vill bli bättre i all vår kommunikation. Det som begränsar oss är resurser precis som vilken kommun som helst. Men sett utifrån de verktyg vi har så är vi på rätt väg. Utan ett fungerande näringsliv stannar en kommun men med ett starkt näringsliv växer vi och kan utvecklas. Allt bygger på ett välmående näringsliv på ett eller annat sätt.

Omtag
Mattias, kommunfullmäktige tog ett beslut att upphandla näringslivstjänster, berätta?
– Man kan enkelt säga att vi tar ett omtag när det gäller just dessa tjänster. För oss som kommun är kärnverksamheten grunden och då med fokus på myndighetsutövning. När det kommer till näringslivstjänster så är det något som någon annan kan göra, med andra verktyg och förhoppningsvis bättre samt effektivare, därför tog politiken detta beslut. Vi har påbörjat att ta fram underlag för att så småningom genomföra en upphandling med sikte på att börja gälla senast 2021.

Hur ser ni från Växtkraft på detta?
– Vi välkomnar detta och förhoppningsvis så tydliggör man ytterligare vad som förväntas. Vi arbetar redan i dag med riktlinjer och målbilder, men precis som allt annat så utkristalliseras säkerligen ännu tydligare mål med uppdraget.

Till sist hur ser ni på 2020 inom företagande?
– Företagare vill satsa i Kinda, både stora som nystartade. Utmaningar finns och dessa ska vi ta oss igenom tillsammans, precis som vi firar framgång tillsammans. Vi vet att det finns orosmoln, med allt från Brexit till oljekris, men det får man ta där och då.
Det finns goda förutsättningar att fortsätta klättra men inget gör sig självt och det är vi alla medvetna om, men man kommer långt med rätt inställning summerar Andreea.


Publicerat

i

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *