Säkra ditt hem

Den vanligaste brandorsaken i svenska hem är torrkokning vid matlagning, så lämna inte spisen obevakad några länge stunder.
Ulf Jonsson operativ chef på räddningstjänsten i Kinda, menar att Kinda har låga siffror när det gäller villabränder.
–Detta tror vi beror på att man är medveten och tar till sig det mediabrus om faran med levande ljus och att elda fel i eldstaden.

Vad ska man då tänka på när man ska elda i en kamin?
– En lagom mängd ved är cirka tre kilo per timma. Se till att du får en jämn och fin låga. Stryp inte elden så mycket att veden ligger och pyr. Det är då det bildas mycket rök med hög halt av tjära och skorstenen får tjärbeläggning på insidan. I värsta fall kan detta leda till soteld då tjärbeläggningen börjar brinna. En soteld kan spridas vidare om det blir så hög värme att skorstenen får sprickor.

Levande ljus
Lämna aldrig levande ljus obevakade.
– Är olyckan framme så går det på sekunder. Har du tänt ljus i vardagsrummet och bara ska gå till köket för att sätta på lite kaffe, så kan den stunden vara då en brand får fäste. Släck ljuset och känn dig trygg.

Något mer man bör tänka på när det gäller ljus?
– Se till att placera värmeljus med avstånd som rekommenderas av tillverkaren. Placerar du värmeljus tätt intill varandra så kan detta leda till att själva paraffinet självantänder och i stället för ett antal små vekar som brinner så bildas en stor låga med givetvis hög värmeutveckling.
Allt detta kan låta som pekpinnar men det är snarare det omvända. Vi vill att man ska kunna känna värme från sin kamin och se ljus brinna på ett säkert sätt.

Elektronik
Ulf berättar att bostadsbränder kopplat till elektronik tenderar att öka då vi har allt mer elektronik som laddas i våra hem.
– Allt fler batterier bygger på tekniken litiumjonbatterier där själva gasen i batteriet är det som driver produkten.  Det som kan hända om de går sönder är att gasen antänds. Se då därför till att alltid ladda dessa produkter på en hård yta. Ladda alltså inte mobilen på mjukt underlag som soffan eller sängen.

Julklapp
Ulf hoppas på såväl hårda som mjuka klappar.
– Den mjuka står brandfilten för. En bra produkt att placera i anslutning till ett kök. Den hårda paketen kan vara stor som liten. Stor står för en sexkilos pulversläckare. Den lilla paketen består av brandvarnare. Det behövs en brandvarnare i varje rum. Det finns även seriekopplade brandvarnare.
Tänk på att prata brandutrymning med hela familjen och gör gärna en utrymningsövning.

Förebyggande arbete
– Vi har påbörjat ett arbete som innebär att vi gör hembesök i flerbostadshus. Detta som ett led i det förebyggande arbetet. Något vi kommer att fortsätta med under 2019.
Ulf arbetar också med individanpassat brandskydd i samarbete med Kinda kommuns socialförvaltning,
– Detta innebär att vi ser över hur brandskydd ska anpassas utefter personens förutsättningar. Tänk på att prata med kommunen om brandskyddet vid bostadsanpassning.

Nollvision
Räddningstjänsterna över hela landet arbetar med en nollvision som innebär att ingen ska omkomma i en brand i hemmet.
– Det är vår högsta önskan att vi ska nå detta mål. Det är vi tillsammans som kan göra detta möjligt. Vi informera och berättar om hur man kan säkra upp ett hem och vi vet att många är försiktiga. Men man kan glömma och olyckan kan vara framme trots försiktighet. Då känns det bra att vi har en lokal räddningstjänst här i Kinda med stationer i Horn, Rimforsa och Kisa rycker ut när så behövs.

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *