Bostadsföretaget – en del av Kinda

– Ja så är det! Vi är med och utvecklar Kinda tillsammans med alla andra aktörer, allt för att öka attraktionskraften till vår kommun. Så kan man sammanfatta Innehålls möte med Per Cedervall, VD på stiftelsen Kindahus.

Vi träffas i ljusa och fina kontorslokaler i centrala Kisa där samtalet genomsyras av återkopplingar om vad som har hänt genom åren, det senast året och vad man har för planer framöver.
– Vi har som stiftelse tydliga spelregler att hålla oss till, det vill säga prisvärt boende med attraktiva bostäder och affärslokaler. Vi har dock att förhålla oss till att anpassa vår verksamhet till förutsättningar, att verka på mindre orter.

Utmaningar
– Alla former av verksamheter har utmaningar, så även vi. En av utmaningarna är att tillskapa nyproduktion av lägenheter. Vi byggde nytt, som stod klart så sent som för ett år sedan, i Rimforsa. Vi är glada över att dessa planer gick att förverkliga.
Per berättar att man är fullt medveten om behovet av att bygga nytt, samtidigt som man vill utveckla det lägenhetsbestånd man har idag.
– Vi har en medveten strategi när det gäller just att utveckla verksamheten menar Per. Idag har vi ett 50-tal lägenheter med nybyggnadstandard. Vilket man inte alltid kan se om man endast tittar på huskroppens fasad.
I vissa fall klarar inte vissa huskroppar renoveringskalkylernas alla passager.
– Det kan handla om att, krav på tillgänglighet, energi- eller planlösningar blir allt för kostsamma i förhållande till rivning eller att bygga nytt, då har vi efter noga övervägande fattat beslut om rivning.
Vi har även ett hushållningskrav på oss som innebär att vi ska vara återhållsamma med kostnader.

Nybyggnation
Det som man ständigt får väga in i stiftelsens kalkyler är balansgången mellan hyresnivåer och kostnader. Att bygga nytt kan ställas mot att riva, eller renovera, eller att renovera ställas mot att riva. Gårdagens hus klarar inte alltid av morgondagens krav och då kan nyproduktion vara ett bra alternativ.
– Vi har idag byggklara tomter här i Kisa med bra läge som mycket väl kan landa i att vi själva bygger marklägenheter. De aktuella tomterna har ett fantastiskt fint söderläge som är intressant att ta tillvara på.
Återigen, vi arbetar ständigt med att ta på oss olika glasögon när vi fattar beslut. Att arbeta med renovering för attraktiva boendeformer är ett par glasögon. Sänka kostnader, främst då energikostnader, ett annat par. Samtidigt och de viktigaste glasögonen, att möta våra kunder, det vill säga hyresgäster med de vardagliga frågorna och funderingar som finns.

Viktiga beslut
Det är lätt att fastna i siffror och tabeller när man på ett enkelt sätt vill förklara stiftelsens satsning på underhåll.
– Man kan säga att av varje 100-lapp som vi omsätter, går 30 kronor tillbaka till fastigheterna i form av renovering och om- och tillbyggnad. Vi omsätter cirka 74 miljoner och då går drygt 22 miljoner till att förbättra och förvalta bostadsbeståndet. Strategin med att lägga stora ekonomiska resurser på underhåll är att förvalta och bygga för framtiden. Vi har även parallellt med denna strategi under 2014 genomgått en organisationsförändring, vilket innebar stora personalförändringar. Ett beslut som var tufft att ta, samtidigt som vi såg oss tvingade till det på grund av de rådande omständigheter som vi stod inför. Några av de som fick sluta hos oss har anställs i nya befattningar. Man kan sammanfatta detta omvälvande beslut att vi behövde anpassa oss till verklighetens kostym.

Den stora omvandlingen
– Såväl vi som många andra kommuner har lägenhetsbestånd som tillskapades under 1970-talet via miljonprojektet, i vår kommun, Bergdalaområdet. Vi har här under några års tid byggt om ettor, tvåor och treor till fyror för att möta dagens behov av lägenheter. I dag har vi hela 21 fyror som alla är uthyrda. Marknaden förändras och vi med den. Vi har även byggt om 49 lägenheter till ett demensboende med plats för 71 brukare.
Vi jobbar ständigt med att utveckla boendet så att vi har boende för alla. Vi vill erbjuda boende till allt från det unga paret som letar efter sin första lya, till de som bott i hus hela sitt liv som nu vill få en enklare vardag som en lägenhet kan innebära.
Att sätta in hissar i trapphusen attraheras av allt från en barnfamilj med barnvagnar och tunga matkassar, till den som har nedsatt rörelseförmåga.

Framtida utmaningar
– Ja det finns en hel del, men det som ständigt är i fokus är att kunna tillhandahålla lägenheter och lokaler till rimliga hyror. Vi har att förhålla oss till marknaden och dess utmaningar. Vi har sålt av fastigheter som köpts upp av privata aktörer, något som vi alltid har med i våra beaktningar. Våra hyror förhandlas alltid av hyresgästföreningen och där har vi ett gemensamt ansvar, att se till både stiftelsen som alla hyresgästers bästa. Vi har inga skatteintäkter utan endast intäkter via hyror. Våra intäkter och utgifter måsta gå ihop, precis som för vilken privatperson som helst.

Om 10 år
– Då hoppas jag att vi byggt nytt i Rimforsa och Kisa, med lika nöjda hyresgäster och att ännu fler upptäckt hur vacker natur och bra boendemiljö det finns i Kinda kommun.
Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter: