Etikett: tapetbårder

  • Den stora förvandlingen

      Kammarjunkare Otto Göran Pauli omvandlade sin egendom till en stiftelse och donerade stiftelsen till Svenska Riddarhuset. Detta för att byggnader, skogar och annan egendom skulle hamna i rätta händer enligt Otto. Ottos bröder avled i unga år och han själv inte hade några egna arvingar att föra ägandet vidare till. Under de senaste åren…