Klimakteriemottagningeni Kisa

Sedan ett år tillbaka har Kisa vårdcentral en sjuksköterskeledd klimakteriemottagning dit kvinnor i åldrarna 45 – 60 år kan vända sig vid klimakteriebesvär.
– En stor andel kvinnor upplever under klimakteriet symtom som påverkar deras livskvalitet negativ, säger mottagande sjuksköterska Sofia Larsdotter. Jag vill att de ska veta att det finns hjälp att få!

Östrogenets utfasning i kroppen kan ta sig en rad olika uttryck som till exempel vallningar, sömnproblem, oro, nedstämdhet, led- och muskelvärk, urinvägsbesvär, humörsvängningar och sexuella besvär.
– Om patienten söker hjälp för varje enskilt symtom är det lätt hänt att hon skickas runt inom vården utan att få hjälp med den övergripande problematiken, säger Sofia. Det finns risk att vården tappar dessa kvinnor och därför är klimakteriemottagningen så viktig. Kisa var den första vårdcentralen i Östergötland som anammade detta koncept och vår mottagning har fått väldigt fin respons. Min förhoppning är nu att fler kvinnor hittar hit.

Ett första möte
Inför det första mötet hos Sofia på klimakteriemottagningen får patienten besvara elva självskattningsfrågor och svaren utgör besökets samtalsunderlag. Det tas även blodprover inför besöket då det finns sjukdomar som kan ge liknande symtom.
– De flesta kvinnor förvånas över att så många olika besvär kan vara kopplade till klimakteriet, säger Sofia. Under vårt första samtal diskuterar vi bland annat symtom, tidigare sjukdomar, ärftlighet, relationer samt livsstil och tillsammans kommer vi fram till den lösning som passar bäst för varje enskild patient. För en del kvinnor räcker det att samtala om och förstå sin situation medan andra patienter vill hantera besvären med hjälp av egenvård eller prova hormonell behandling.
Genom fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och sund livsstil överlag kan patienten själv lindra klimakteriebesvären men det finns också medicinsk behandling med hormonpreparat.
– Om patienten är en lämplig kandidat för hormonbehandling skriver ansvarig läkare ut läkemedel och efter tre månader görs en uppföljning för att utvärdera och diskutera resultatet. Ibland kan vi behöva justera dosen lite eller byta preparat men oftast upplever patienterna en markant förbättring redan efter denna första korta tid, säger Sofia.

Tabubelagt ämne
Klimakterierelaterade besvär är fortfarande ett tabubelagt ämne och det vill Sofia ändra på.
– Det är så viktigt att vi vågar prata om detta utan att avdramatisera de svårigheter som det faktiskt innebär att befinna sig i det vi kallar övergångsåldern. För somliga är klimakteriet en så tuff period att det leder till ohälsa med ibland återkommande besök samt utredningar och därför måste tillståndet lyftas och erkännas. Prata med din mamma, systrar, väninnor och döttrar så ni kan dela erfarenheter och råd.
Sofia betonar också att klimakteriet ofta infaller när en rad andra livsomvälvande händelser sker i livet.
– Kanske behöver du hantera alla dessa mer eller mindre hämmande besvär samtidigt som dina barn flyttar hemifrån, dina egna föräldrar behöver alltmer stöd i vardagen och du själv jobbar heltid, säger Sofia. Jag uppmanar alla kvinnor med besvärande klimakteriesymtom att komma hit för ett samtal så vi kan hjälpas åt att hitta den bästa behandlingen. På mottagningen finns stöd, hjälp och lindring. Välkomna!

Text: Nina Sabel. Foto: Privat


Publicerat

i

av

Etiketter: