Med fokus på samarbete mellan skola och arbetsliv

Bild: EvaMaria Monell och Katarina Saint Cyr hoppas att detta nya arbetssätt ska minska andelen avbrutna studier och i stället leda till ökad måluppfyllelse.

På Värgårdsskolan i Kisa pågår uppstarten av ett spännande pilotprojekt som syftar till att utöka samarbetet mellan skola och arbetsliv.
– Målet är att eleverna ska få bättre förutsättningar att kunna göra väl avvägda val inför framtiden, säger EvaMaria Monell, studie- och yrkesvägledare på Värgårdsskolan.

Sedan år 2014 har Värgårdsskolan bjudit in yrkesambassadörer för att berätta mer om sitt arbete för eleverna. Genom denna ”yrkesbuffé” har eleverna haft en regelbunden kontakt med arbetslivet och de har dessutom fått en större förståelse för hur skolans kunskapsinhämtning kan sättas in i ett större sammanhang.
– Vi tror att om vi kan koppla ihop ämneskunskaper med olika specifika yrken kan det bli lättare att göra eleverna motiverade i skolan och att de därigenom också känner att skolvardagen blir mer meningsfull, säger EvaMaria. Arbetsmarknaden är inte beständig, nya yrken tillkommer med arbetsuppgifter och kompetensbehov som hela tiden förändras. Samhället ska förbereda våra unga på en arbetsmarknad som ännu inte existerar.
Förutom ”yrkesbuffén” skapar skolan kontakter med omvärlden genom studiebesök samt obligatorisk praktisk arbetslivsorientering under vårterminen i årskurs 8 och under höstterminen i årskurs 9.

Fadderföretag
– För att utöka samarbetet ännu mer har vi nu startat ett projekt med fadderföretag för eleverna i årskurs 7, berättar Katarina Saint Cyr som är ämneslärare i samhällsorienterade ämnen. Varje sjundeklass har ett eget fadderföretag som följer eleverna under deras treåriga högstadietid och genom växelvisa besök skapas förhoppningsvis en naturlig och långsiktig relation mellan skola och näringsliv. Samarbetet är inte bara värdefullt för eleverna, företaget får genom samverkan chansen att visa upp sig och attrahera framtidens medarbetare till sin bransch och utbildning. Näringslivet och skolan kan se varandra som en resursbank inför framtiden och på detta sätt stärker även kommunen sin position som attraktiv arbets- och bostadskommun.
EvaMaria och Katarina är båda övertygade om att det nystartade projektet är en vinst för alla.
– Vår förhoppning är att detta nya arbetssätt ska minska andelen avbrutna studier och i stället leda till ökad måluppfyllelse. Vi önskar ge eleverna en helhetsbild och en förståelse för kopplingen mellan utbildning och arbetsliv så att de har den information och erfarenhet de behöver för att ta välgrundade beslut inför sina fortsatta studier, säger EvaMaria avslutningsvis.

Text: Nina Sabel. Foto: Privat


Publicerat

i

av

Etiketter: