Räddningstjänsten söker frivilliga civila insatspersoner

CIP betyder Civil insatsperson och är ett begrepp som innebär att frivilliga personer får genomgå teoretisk utbildning och praktisk övning för
att snabbt kunna agera vid olyckor och andra krissituationer tills räddningstjänsten anlänt.
– Dessa personer är oerhört värdefulla för oss inom räddningstjänsten och genom att informera om möjligheten att bli civil insatsperson hoppas vi kunna väcka intresset bland kommuninvånarna, säger Thomas Blixt räddningschef i Kisa.

Det är Brandskyddsföreningen Sverige som är initiativtagare till CIP och syftet är att konceptet ska fungera som ett komplement till räddningstjänsten i allmänhet och på landsbygden i synnerhet där avstånden är långa och det därmed kan dröja innan hjälpen är på plats.
– Många kommuner använder sig redan av civila insatspersoner och jag hoppas att Kinda snart ska bli en av dem, säger Thomas.
Alla som vill bli civil insatsperson genomgår en utbildning om sammanlagt tolv timmar och erhåller därefter ett utrustningspaket innehållande bland annat handbrandsläckare, förstahjälpenväska, varselväst, handskar med skärskydd, värmefilt, varningspuckar och förband.
– Utbildningen ska förbereda de civila insatspersonerna på vilka olika scenarion de kan möta som första person på plats vid till exempel en brand, olycka eller drunkningstillbud. Den praktiska övningen syftar till att ge dem kunskap om hur de ska agera på ett korrekt och effektivt sätt i väntan på räddningstjänsten.
Den som genomgått utbildningen och utrustats med nödvändigt material laddar sedan ner en app som kopplar samman användaren med inkommande SOS-larm från det område där den civila insatspersoner befinner sig. Larmet kommer med en förklarande text om vilken slags situation det handlar om.
– Som civil insatsperson förpliktar du dig aldrig att tacka ja till ett larm, det är alltid helt frivilligt, poängterar Thomas.
Till hösten planerar räddningstjänsten i Kisa att anordna ett informationsmöte i Hycklinge där den som är intresserad får veta mer om CIP.
– Känner du att du vill göra konkret skillnad, få utbildning och stärka samhällets beredskap tycker jag att du ska komma och lyssna till informationen och anmäla ditt intresse.
Vi vet att CIP är effektivt och styrkan ligger i den lokala närvaron vilket gör att en civil insatsperson kan vara av avgörande betydelse för hur en krissituation utvecklar sig. Vi på räddningstjänsten hoppas på god uppslutning i Hycklinge, säger Thomas.

Text: Nina Sabel. Foto: Tom Walle


Publicerat

i

av

Etiketter: