Absorbest superabsorberande företaget

Produkter i ett 30-tal länder och all tillverkning sker i Kisa. Tänk dig att du ska  till hälsocentralen och behöver lägga om ett sår. Då är sannolikheten stor att du får kontakt med produkter tillverkade i Kinda.

Kinda har flera stora bolag som vänder sig till en internationell marknad, Absorbest är ett av dessa företag. De bokstavligen absorberar marknaden för produkter med hög hygienisk faktor kombinerat med mycket hög absorberingsförmåga. Vi talar om produkter främst avsedda för bruk inom sjukvården.
– Ja, denna bransch är mycket stor och viktig för oss. Även andra industrier där det krävs absorbenter som tar till sig vätska är viktiga för oss. Vår styrka ligger i absorbenter som fångar upp vätska  100 liter per kvadratmeter utan att släppa ifrån sig vätska.
Företaget är världsledande när det gäller absorberingsförmåga per kvadratmeter material.
Dessa faktorer stärker oss på marknaden och hjälper oss att positionera oss menar duon, Rolf  Rovaniemi grundare av företaget och Hans Karlsson VD. De möter upp oss på Innehåll över en kopp kaffe.
Vi pratade om hur företaget en gång startade. Att det var Rolf tillsammans med Thorbjörn Hanssen som 1998 drog i startsnöret till det som är dagens Absorbest.
Då vände vi oss till livsmedelsindustrin och fiskebranschen. Detta med att tillhandahålla absorbenter i fiskelådor för att förhindra läckage från våtis vid transport av fisk. Vi insåg ganska snabbt att det skulle behövas fler branscher och fler kunder för att vi skulle kunna växa. Så blev det. 2004 startade produktion av absorbenter inom sjukvårdsartiklar.
– Produktutvecklingen var enorm och golvabsorbenter för sjukhusmiljö var en produkt. Detaljer för sårläkning andra. Behovet av absorbenter för högvätskande ben och trycksår var hur stor som helst.

Renrum
All tillverkning sker i så kallade renrum, renrumsproduktion. Luften renas och höga krav på personlig skyddsutrustning är hög, allt för att man ska kunna leverera produkter avsedda för sjukvård och för att klara kundernas högt ställda krav.

Vilka är då framgångsfaktorerna?
När man träffar Rolf och Hans slås man av en ödmjukhet och självkritik där man inte gärna lyfter fram sig själva som personer, utan att det är företaget, medarbetare, kunder och leverantörer som är det viktigaste. På frågan vilka faktorer det är som gör att man är där man är i dag svarar Rolf.
– Lite tekniksinne är nog bra att ha om man ger sig in i entreprenörs- och företagsbranschen. Likaså är det nog bra att ha ett hyfsat ekonomiskt sinne. Jag har väl alltid haft mina idéer klart för mig och ska man alltid lyssna på vad andra säger, ja då hade vi nog inte suttit här idag. Vi hade inte heller genomfört den stora investering  på 20 miljoner som vi invigde i somras. Vad det än är man gör så är det nog bra om man tycker om att göra det man håller på med, annars blir det inte så bra.
Personligen så är produktutvecklingen det som jag gillar mest.

Hans
-Våra relationer till kunderna är långsiktiga och de har över tid lärt sig att vi ständigt kommer med nya produkter och idéer. De nästan kräver det av oss. Det gör att företagets projektgrupp som arbetar med just produktutveckling är viktig för oss.  Denna grupp tillsammans med alla medarbetare på företaget bidrar med sin kunskap, sin kompetens och idéer för att vi fortsättningsvis ska kunna producera produkter gångbara på marknaden.

Hur
Hur kommer det då sig att ni lyckas produktplacera så många detaljer som ni gör på marknaden. Det är ju sällan ni, så att säga, trampar i klaveret. Rolf svarar:
– Det handlar nog om att lyssna in, tänka till och tänka till före. Vi jobbar utifrån att gå från att göra en mix av önsketänkande, egna idéer till att ta fram en produkt utifrån marknadens behov. Vi har även att förhålla oss till produktionskostnader och vad marknaden är beredd att betala. Pratar dessa detaljer med varandra så håller det.

Hans tillträdde som VD för en tid sedan och veckopendlar i dag till Kisa.
– Ja det går hur bra som helst att göra detta. Är ute och reser stora delar av året och då spelar det ingen roll att jag inte bor på orten. Däremot är det viktigt för oss att vi bedriver all produktion i Kinda och Kisa. Att vi står där vi gör i dag är till stor del tack vare våra medarbetare och ett gott samarbete med lokala partners. Som det ser ut i dag så är det bra fart på produktionen och nyinvesteringen i produktionen är i gång utan oplanerade driftstopp. Vi har möjlighet att öka produktionen med att gå upp till treskift. Vi har med de senaste investeringarna gjort det möjligt att fyrdubbla produktionen om så skulle behövas, menar Hans.

Stora krav och folkhälsa
Absorbest tillverkar i dag 50 % genom egna varumärken och
50 % genom så kallad OEM-tillverkning.
– OEM-tillverkning enkelt beskrivet innebär att vi tillverkar artiklar där stora internationella bolag låter sitt egna varumärke finnas med och tryckas på slutprodukten. Det betyder att vi tillverkar artiklar och finns på många hälsocentraler, och i skåp där det förvaras sjukvårdsmaterial för såromläggning som undersköterskor använder sig av.
Eftersom vi redan 2004 vände oss till en bransch med artiklar för sårvård har vi genom åren byggt upp en mycket värdefull och komplex kunskap inom sårvård. All input från vårdpersonal när det gäller sårvård försöker vi omvandla till väl fungerande artiklar för patienten. Vi vet och har säkerställt att sår som tidigare ansetts som kroniska, gått till att vara ”hard to heal”, det vill säga från oläkbara till svåra men fullt läkbara sår menar Hans.
Rolf inflikar;
– Det är en helt fantastisk utveckling, och att vi på ett sätt får vara en del i världens människors hälsa och välbefinnande, vem kunde tro det för nästa 20 år sedan när vi började med absorbenter för norsk lax.
Vi har snuddat vid hur ni en gång startade och hur ni ser på dagens Absorbest – Hur ser ni då på framtidens Absorbest.
Rolf; –Vi ser mycket ljust på framtiden. Den spetskompetens vi skaffat oss, den är smått unik. Vi vet ju vad vi talar om. Vet man det så kan man gå hur långt som helst.
Hans; – Vi har redan kommit i kapp framtiden med att ta fram ett smart förband. Ett förband som innehåller sensorer som vi kallar för intelligenta. Det talar själv om när det är dags att byta förband på ett sår. En av utmaningarna för ett sår är själva omläggningen. Sker den för ofta så sänks läkningstakten. Så denna produkt är en undantag när det gäller att ständigt vara i rörelse och förändring. Ett sår läker bäst om det får läka i sin takt, avslutar Hans.

Så här fungerar en absorbent
Varje absorbent innehåller ett granulat, små kulor. När de kommer i kontakt med vätska så kapslar de in vätskan och även lukten. Granulatet omvandlas till en geléaktig form. Absorbenterna förhindrar effektivt smittspridning och oönskat läckage. Företaget har en utbildad sjuksköterska anställd som en viktig kunskapslänk mellan sjukvården och tillverkningsföretaget.

När vi på Innehåll tackat för oss och en trevlig intervju så stärks känslan av att Kinda har många starka, stora som mindre företag som lyckats ta marknadsandelar där det vid första anblicken inte var möjligt. Men Absorbest är ett tydligt bevis på att vill man så kan man. Mycket.

 Text och bild: Gunilla C Johansson
Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, , , ,

av

Etiketter: