Invigning i Horn 14 juni

Södra Kinda Hemträdgårdsförening är i full färd med att iordningställa med att rensa bort ogräs, flytta om stenar och se till att skyltar och information är på rätt plats.

Den fina dammen eller rättare sagt vattenspegeln är fint placerad intill en bergsluttning där regnvatten ges möjlighet att bilda ett vackert inslag i lustträdgården.
Man är mycket tacksamma för alla de ekonomiska bidrag och det stöd som man erhållit genom åren.
Lustgården är från början ett så kallat Leaderprojekt som gått från projektform till att stå på egna ben.
Bertil, Torsten, Inger S, Inger B, Birgit och Weine som ses på bild är de som är mest aktiva i trädgården tillsammans med Göran Styrenius.
– Ja vi trivs ihop och det finns plats för fler att hjälpa till. Vi träffas varje tisdag när det är säsong och då har även med oss kaffe. Vem som är välkommen till oss säger alla samstämmigt.

Kisa-Mor
Lustgården är uppkallad efter Kisa-Mor, en kvinna som var läkekunnig och med hjälp av olika växter försökte hjälpa sjuka. Hon var verksam mellan 1815 och fram till sin död 1842.
Lustgården är uppbygg av en andlig trädgård, en örtagård, sinnenas trädgård, en skolträdgård och ett emigrantminne.
– Det är roligt att vi lyckas bibehålla och uppdatera trädgården som vi gör med hjälp av kyrkan med att få låna bevattningsanläggning och sponsorer som Kinda Ydre Sparbank, Marknadsföreningen i Horn och Service-
gruppen för att nämna några. Även de perenna växterna behöver planteras om med jämna mellanrum och vi är mycket tacksamma för den hjälp vi får, berättar Torsten och Inger.
Inger tillägger, som tidigare sjuksköterska tycker jag att det är extra spännande att berätta om hur faktiskt örter och växter kan bidra till en bättre hälsa.
På frågan till alla samlade om vilken som är gruppens favoritväxt så enades man efter en stund för pioner. För den som vill uppleva pioner i blom, välkommen runt midsommar.

Initiativtagare till Kisa-Mor Lustgård och Leaderprojektet är Sven Mollander, John Paulin, och Evert Johansson. Projektet avslutades efter tre år men har, tack vare ideella krafter och sponsorer, etablerat sig som ett av många uppskattade besöksmål i kommunen.

Lustgården går att besöka på egen hand. För ett ringa belopp kan man boka en guidad tur.
Invigningen av vattenspegeln sker kl 10:00 den 14 juni.
Varmt välkomna!

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av