Länsförsäkringar 175 år

Bolaget Länsförsäkringar Östgöta har sina rötter från den tid, då de så kallade brandstoderna var livsviktiga för gårdsägarna, det vill säga för närmare 175 år sedan. Dessa bildades för att gårdens ägare skulle kunna få hjälp vid en brand.

Då, på den tiden, fanns det inte försäkringsbolag i dagens tappning som man bara kunde kontakta för att teckna en försäkring som man gör i dag. Då för att kunna få hjälp, gick flera gårdsägare samman och bildade en form av förening. Syftet med det var att hjälpa varandra om brand skulle bryta ut på en gård, därav namnet brandstod. Hjälper du mig så hjälper jag dig var mottot då, och samma motto gäller i dag 175 år senare. Det man inte visste då var att man lade grunden för Länsförsäkringar Östgöta.

– Vi ägs av våra försäkringstagare, och har man en försäkring hos oss och inte själv behöver hjälp så kanske det är någon annan som behöver den desto mer. Om oturen skulle vara framme för egen del så ska man veta att hjälpen finns. Ett koncept som egentligen är oslagbart. Har det fungerat i hela 175 år så ska det fungera i lika många till.
Detta menar Sofia Andersson privatmarknadschef i Kisa tillika kontorschef på Länsförsäkringar Östgötas kontor i Kisa. Sofia berättar engagerat om allt det som Länsförsäkringar står för och betonar att grunden i att man finns till, är även samma skäl till att vi har ett så högt ”nöjd kundindex” som man har.
– Ja från att ha varit verksamma endast på landsbygden och för de som hade gårdar, har vi förändrats likt samhällets strömmar till att omfatta även städer och inte enbart landsbygd. Vi gick från att endast försäkra gårdar till att försäkra även bilar, lösöre, villor och mopeder, allt eftersom utvecklingen fortskrider. I dag har vi fortfarande gårdar, villor och fordon försäkrade och tillhandahåller digitala tjänster till mobiltelefonen via så kallade appar. Sist men inte minst är viktiga tjänster som bank- och fastighetsmäkleri.
– Dessa tidsenliga förändringar ligger helt i linje med bästa betyg i ”nöjd kundindex”. Våra kunder uppskattar att vara en av tusentals delägare och även vår lokala närvaro. I Östergötland har vi sju kontor varav ett här i Kisa. Att vi finns mitt i kommunen och med ett kontor i Kisa sedan 80-talet beror på att vi har så många kunder i Kinda. Våra tjänster som utvecklats genom åren till det fullsortiment vi har i dag är något som vi är stolta över att kunna säga. Bank, försäkring och fastighetsmäkleri hänger på något vis samman.

Uppväxt i Kinda
Sofia är född och uppvuxen på en gård i Boda strax utanför Hägerstad, hon berättar inlevelsefullt och hjärtligt om hur mycket hon uppskattar sin uppväxt i Kinda.
– Det är något alldeles speciellt med att ha vuxit upp på landet, och på en gård. Man får starka band till orten som ibland är svårt att sätta ord på. När jag växte upp så fanns det en kvarn i Valla där man kunde köpa nymalet mjöl, på gården intill kunde man köpa mjölk och i den fina lanthandeln fanns andra specerier som man behövde. För egen del blev det även lite annat smått och gott inhandlat i butiken när man på cykel tog sig runt i trakten. Blev givetvis många cykelturer till Kindagurka genom åren, och när man kom hem så bredde man sig en ostsmörgås med Kindagurka på. Jag tror att många med mig känner dragning till trakten för man har så många positiva minnen från uppväxtiden.
– Jag bor nu i Linköping men har ett fritidshus i Kinda. Det gör att jag kan tillbringa stora delar av året i Kinda, för på något sätt så kommer jag alltid att ha Kinda och min hembygd närmast hjärtat.

Sveriges största brandövning
Länsförsäkringar har under året uppmärksammat sina 175 år vid ett flertal tillfällen. I mars firade man under en hel vecka. I april bjöd man in sina kunder till en heldag på Kolmården, och nu i september bjuder kontoret i Kisa in till en golfaktivitet tillsammans med Kinda Golfklubb.
– I höst kommer vi att ha en riktigt stor aktivitet som går under namnet Sveriges största brandövning. Ett samarrangemang med räddningstjänsterna i Östergötland och Brandskyddsföreningen Östergötland. Aktiviteten som pågår under en vecka i mitten av oktober vänder sig främst till våra privatkunder och skolor. Vill man vara med på aktiviteten anmäler man sig via hemsidan. Därefter tar man själv fram en utrymningsplan där bland annat återsamlingsplats anges. Man ser över brandskyddet som finns i hemmet. Efter man gjort detta så genomför man en brandövning i hemmet. Alla som deltar har möjlighet att vara med i en tävling. De som skickar in en bild på övningen och skriver ner sina bästa brandövningstips är med i tävlingen och har chans till fina priser.
– Det förebyggande arbetet är bland de viktigaste som man kan bedriva, för att inte säga det viktigaste. Den bästa olyckan är den som inte sker, säger Sara bestämt och med eftertryck.
Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med oss som bolag och alla som arbetar här. Vi har fått förtroendet i Östergötland i 175 år, nu hoppas vi på fortsatt goda kontakter. Eftersom vi ser framåt så passar vi redan nu på att bjuda in till öppet hus under julskyltningen säger Sofia och hälsar samtidigt att hon är medveten om att hon är ute i god tid.

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, ,

av