Ledande i Skandinavien

Nu har vi byggt ut och byggt om i drygt ett och ett halvt år, så nu är det hög tid att börja producera. Så kan man sammanfatta duon bestående av Jesper Banck, inköpschef och Lorenzo Bianchi, VD för Sweden Tissue i Kisa.

Det har knappast undgått någon vad som har vuxit fram på den ut-ökade industritomten strax utanför centrum i Kisa. När man har svängt av vägen och in mot företaget så möts man av ett för trakten i särklass största huskroppar. De nya plåtväggarna glänser i kapp när solens strålar träffar fasaden och de stora skorstenarna som reser sig upp mot skyn vittnar om anläggningens storlek.

Efter att vi på Innehåll anmält oss i Gatehouse och registrerat vår ankomst lotsas vi fram genom vägar, grindar och stängsel. Med hjälp av ett passagekort så kommer vi in genom första dörren. Här möter Jesper Banck, inköpschef, ett välkänt ansikte i Kisa upp och visar in oss till ett av de splitter nya konferensrummen.
Jesper berättar inlevelsefullt och tydligt hur processen har varit från det att ägarna i Italien fattade klubban och klubbade igenom en historisk om- och tillbyggnation. Projektet godkändes av de italienska ägarna i december 2013, och bara dagar efter gick startskottet för projektet där ägarna investerar drygt 500 miljoner i anläggningen i Kisa. Sweden Tissue i Sverige är nu den mest moderna anläggningen som finns i hela Skandinavien. Man har även sprungit om och förbi konkurrenter i branschen med flera år.

– Så är det, och vi är ett mjukpappersföretag som har två huvudgrupper i vår produktion, baspappersrullar och färdiga konsumentprodukter. Efter denna stora byggnation så har vi i dag en så ren produktion, att det vatten vi släpper ut från produktionen har högre kvalitet än det vatten vi tar in. Det speglar en liten del av hur höga krav vi har på vår produktion och vilka krav våra kunder ställer.
De stora balar vi får in av pappersmassa kokar vi och tillverkar produkter av, antingen till andra industrier eller för försäljning till konsument via återförsäljare, som toalettrullar.

Entusiastiskt
Lorenzo, som kommer in till oss under intervjun, berättar lika entusiastiskt som Jesper om hela projektet, från förberedelse fram till idag.
– Nu handlar det om att trimma in produktionen så att vi kan leverera till de krav vi har på färdig produkt.
Det har ju bedrivits produktion här i Kisa sedan 1860 vilket gör företaget historiskt. Det har genom åren skiftat i ägarstrukturen, men produktionen har bestått. Nu när verksamheten är italiensk så kan det ibland ske lite kulturkrockar mellan länderna.

– Ja vi Italienare kanske inte alltid är lika punktliga och det kan ju ha sina utmaningar ibland säger Lorenzo och båda håller med, med glimten i ögat.
Vi är mycket stolta över all vår personal och den yrkeskompetens de besitter och visar varje dag. Man vill som medarbetare att det ska gå bra för företaget, för då tryggas jobben vilket gör att viljan att lära, och viljan att jobba här gör att vi har låg omsättning på personal. Det är en av produktionen i Sveriges stora styrkor, kompetens och lojalitet.

Man kan sammanfatta hela projektet med att vi har effektiviserat verksamheten med exempelvis ett höglager. Vi har marknadens mest moderna robotar i produktionen och bra medarbetare. Att ligga steget före våra konkurrenter är en framgångsfaktor och överlevnadsfaktor. Att denna stora investering landade i Sverige var det flera faktorer som avgjorde. Förutom de vi redan nämnt så är det ju så att Sverige ligger geografiskt bra till.

Vi marknadsför oss inte som billigt papper, utan papper med hög kvalitet. Då vi levererar papper till exempelvis sjukvården däribland operationslakan, så har vi hygienkrav i produktionen som närmar sig livsmedelstillverkning, menar Lorenzo.

Vattendom
För att säkerställa verksamheten och de vattendrag som finns i dess närhet, har man att förhålla sig till en vattendom som reglerar uttag av vatten.
– Mår vattendragen bra så mår vi bra. Vi har även vattendrag med stor artrikedom med bland annat kräftor, ål, öring och ädelfisk.  Miljökompenserande åtgärder var viktigt för oss att göra. Här grävde vi en 300 meter lång bäck i samråd med en fiskekonsulent, allt för att få det så bra som möjligt.

Verka lokalt
– Det lokala föreningslivet liksom lokalsamhället är viktigt för oss. Vi har cirka 160 hushåll i direkt närhet till verksamheten, vi är mycket tacksamma för det tålamod och förståelse som funnits av de närboende under byggnationen.

Många länder inblandade
– I Kisa har det under byggnationen varit entreprenörer från hela nio länder som varit på plats för att möjliggöra projektet. Det har varit upp emot 120 medarbetare till alla underleverantörer utöver vår ordinarie personal på plats. Det tror och hoppas vi påverkat näringslivet och de lokala handlarna positivt.

Vilka har då framgångsfaktorerna varit i hela projektet?
– Närheten till beslut och snabbheten i beslut. Genomsyras verksamheter utan toppstyrning så tror vi på en effektivare verksamhet. Så fort vi har stött på utmaningar så har vi löst dessa med korta beslutsvägar.
Vi har haft god dialog med Länsstyrelsen hela vägen och inte minst med kommunens ledning och medarbetare. Det har varit friktionsfritt och alla har verkligen dragit åt samma håll. Vi hade aldrig suttit här om inte aktörer som kommun och länsstyrelse sett möjligheter i de utmaningar som vi trots allt haft. Nästa steg i förbättringsarbetet är att vi tillsammans med kommunen tittar på en ny in- och utfart till anläggningen för att minsta på trycket av lastbilar i närheten av villaområden.

Lorenzo
– Trivs mycket bra i Kinda och tycker att det går utmärkt att varva boende i Italien och Sverige.

Jesper
– Jag är uppvuxen här i Kisa och känner att jag trivs bra här. Jag har tidigare spelat fotboll, men numera sitter jag i styrelsen för klubben. Har min familj och vänner här i Kisa och det är något jag trivs bra med. På din fråga på vad jag gör om tio år, är nog svaret att jag hoppas arbeta kvar i koncernen, men kanske så arbetar jag som Lorenzo på en anläggning i ett annat land.

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter: