Ordning och reda i Horns hamn

Som säkert många av våra läsare redan känner till så har Södra Kinda Båtklubbs servicebyggnad byggts om, eller snarare att man byggt en ny servicebyggnad. En ny slamsug är på plats, allt detta tack vare ekonomiska medel från kommunen på cirka en halv miljon kronor.

Servicebyggnaden inrymmer nu duschutymme och toaletter med hög tillgänglighet och ett litet pentry på plats som man kan nyttja för en liten peng.
– Kommunen försöker att satsa på att de flesta hamnar vi har ska ha en slamsug och upprustade servicebyggnader. Det är viktig för oss från kommunen, såväl för turismen, båtlivet som besökare och boende att tillskapa attraktiva platser runt om i kommunen. Kommunen står för investeringskostnaderna medan klubbarna själva står för drift och underhåll av anläggningarna. Vi är glada över att detta har mottagits så bra inte minst från båtklubben säger Karin Dahmén kultur- och fritids-chef.

Fräsch 50-åring
– Det känns bra att vi har fått så fint här. Vi har köpt in nya  utemöbler tack vare Kinda-Ydre Spar-banks jubileumsfond berättar Torbjörn Westerling ledamot i
styrelsen för Södra Kinda båtklubb.
Torbjörn har varit aktiv i klubben i dryga 45 år och har sett utvecklingen. Från att det i princip bara fanns ett par björkar att säkra upp båtarna med, så att de inte kom på drift, till hur det ser ut i dag. På ideell basis har klubben genom åren byggt upp nya bryggor efter att de tidigare gjort sitt, hållit undan gräs och buskar och fått en sjösättningsramp på plats.
– Nu när el, dricksvattenuttag, slamsug, servicebyggnad, anslagstavlor, sittplatser och allt är i ordning, till stor del tack vare Kinda Kommun, är det inte utan att man känner stor glädje och stolthet.
Vi som bor här i Horn vill att alla ska känna sig välkomna. Det kommer ju busslaster med turister under sommaren och då hoppas vi att de stannar till lite extra länge och tar sig ner till vattnet och avnjuter en kopp kaffe. Detta är en naturlig mötesplats mitt i naturen.

Torbjörn, född och uppvuxen i Horn berättar att det är viktigt  att trivselfaktorn är hög idag och i morgon.
– Efter invigningen och som en del av Classic Poker Run med besök i vår hamn så är det allt fler som hittar hit. Nu är klubben en riktigt pigg och fräsch 50-åring som har mycket framför sig. Trivs man där man bor som jag gör, då är det inte svårt att tala om för andra hur bra vi har det här i Horn. Vi har allt!
Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter: