365 dagar på Sofidel

Nu på söndag har Roger Svensk varit VD på Sofidel i Kisa i 365 dagar. Ett lärorikt, inspirerande och omtumlande år där verksamheten i Kisa går mot omsättningsrekord i miljardklassen, mitt i en världspandemi. Något som aldrig varit möjligt utan alla medarbetares vilja att arbeta med effektiviseringar.

Så kan man sammanfatta vårt möte med Roger när vi träffas utomhus för några dagar sedan.
Att det pågår en pandemi blir ytterst påtagligt då Roger möter upp oss vid vakten, med skyddshandskar, munskydd, skyddsglasögon och räcker över samma skydds-utrustning till mig att bära under intervjun.
Jag var inte riktigt beredd på detta då jag vant mig vid att hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit när så behövs.

Italienska ägare
Sofidel har italienska ägare och Italien var ju ett av de första länderna där pandemin slog till med värsta tänkbara kraft redan i februari.
– Här i Sverige under samma tidpunkt hade vi inte ens fått vårt första fall. När det då gick ut förhållningsregler för att hålla avstånd och använda skyddsutrustning så var det givet att tänka att vi skulle följa dessa, vilket vi dock gjorde fullt ut. Men situationen blev lite surrealistiskt. Detta då det i samhället i övrigt inte fanns några restriktioner, vare sig avstånd, handsprit eller något annat här i Sverige. Men som vi alla vet nu så tog det inte många dagar förrän Sverige drabbades och med detta följde en rad förhållningsregler som anpassas utefter rådande situationer.

Hur har ni hanterat pandemin?
– Som jag sa så har vi fullt ut följt de direktiv som gått ut från våra ägare. Detta har inneburit att, förutom att bära skyddsutrustning under hela arbetspass, har vi ändrat från en till ett flertal in- och utpasseringsplatser till anläggningen. Detta för att minimera kontakt mellan de olika arbetslagen. Vi säkrade tidigt upp så att personer som har kunnat arbeta hemifrån har gjort så för att ha backup-plan i de fall personal skulle insjukna i Covid-19.
All personal har tagit situationen på stort allvar.
Som många av våra läsare känner till så kan man dela in er produktion i två delar. En del där ni konverterar pappersmassa till toalett- och hushållspapper som sedan når slutkonsumenter genom exempelvis matbutiker. Det andra består i att ni levererar papper till andra tillverkare där slutprodukter kan vara olika typer av hygien- och skyddsmaterial.

Hur har er produktion påverkats av pandemin?
– Ökad efterfrågan av vår råvara och slutprodukter har varit och är påtaglig. Efterfrågan på toalettpapper ökade över en natt i början av pandemin, bland annat för människors oro över att behöva hålla sig hemma under en längre period. Produktionen gick redan då på högvarv och förutom att våra befintliga kunder hörde av sig och önskade större volymer så fick vi in samtal från företag som vi inte levererat till tidigare som önskade leveranser.

Du tillträdde som VD den 1 november förra året och gick in i rollen utifrån att vidareutveckla anläggningen, hur har detta arbete varit möjligt med dessa minst sagt oväntade yttre faktorer?
– Bra fråga, man kan väl säga att jag hade börjat lära känna verksamheten och vi tillsammans påbörjat vår resa med effektiviseringar när pandemin var ett faktum. Den har på något sätt ökat fokus på det vi gör och vi ser vad vi är bra på och vad vi kan bli bättre på. Att effektivisera verksamheten för att få ut mer färdiga produkter utan att vare sig påverka miljön negativt, öka kostnaderna eller bemanningen är ett långsiktigt arbete. En förändringsresa som vi alla måste delta. En filosofi att allt kan bli lite bättre hela tiden. Det gör att på kort sikt, då menar jag två tre år framöver, handlar om att se över vårt arbetssätt för att på så sätt öka volymer. I dag är vi 200 medarbetare och jag tror att vi kommer att vara på denna nivå även om vi ökar den totalvolym vi producerar. Däremot så behöver vi säkerställa rekrytering, inte minst beroende på pensionsavgångar eller andra anledningar som gör att vi söker nya medarbetare. På längre sikt handlar det om att se över anläggningen och analysera behov av investeringar för att möta ökad efterfrågan.
Jag vill verkligen betona att jag är oerhört stolt över var och en som arbetar här hos oss. Att med sådan kraft och energi värna om verksamheten, varandra och våra kunder är föredömligt. Visst har det varit lite diskussioner då och då när vi är inne i en förändringsprocess, men detta visar på ett engagemang, vilket är en enorm styrka för ett företag.

Då ser ni positivt på 2021 om vi plockar fram spåkulan?
– Ja det vill jag nog säga. Ser vi på de produkter som vi konverterar så ser vi ingen avmattning på efterfrågan, snarare det omvända. När det gäller volymer till andra företags pappersmaskiner är prognosen lite mer osäker men fortsatt positiv.

Att säkerställa råvara, det vill säga pappersmassan, ser ni några orosmoln där?
– Huvudsakligen kommer vår massa från pappersbruk i Sverige vilka har haft god leveransförmåga så här långt under pandemin. Utsikten för 2021 ser således god ut.
Jag vill passa på att nämna i sammanhanget, att i och med besöksförbud och restriktioner vi har att förhålla oss till, så har det inneburit att planerade underhåll skjutits på framtiden. Däremot tar vi beslut vid varje enskild händelse om att anlita externa företag, men då endast om det handlar om produktionskritiska sådana.

Så om du sammanfattar dina 365 dagar på Sofidel, hur låter det då?
– Minst sagt händelserika, där vi alla tagit till oss situationens allvar och samtidigt är mycket glada över att vi gör omsättningsrekord.

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *