Säkerhet före allt

Erik Berg, Kinda Sotning & Ventilations-service, sotarmästare och egenföretagare i Kinda har bråda dagar tillsammans med sina medarbetare. Detta för att hinna med alla uppdrag man åtagit sig för att se till att bostäder har godkända rökkanaler och ventilationssystem.

Text: Gunilla C Johansson. Bild: Privat

Har uppdragen ökat i takt med elpriserna?
– Nja inte direkt på kort sikt, så här års är det många som vill ha nyinstallationer av braskaminer som ska vara klara till jul. Det har varit, och är fortfarande, ovanligt långa leveranstider på kaminer beroende på att många företag permitterade sina anställda för att klara av pandemins effekter på produktionen. Men jag är övertygad om att vi kommer att se ett ökat intresse för eldstäder under 2022 då man vill hålla nere kostnader för att värma upp bostaden.

För många Kindabor är Erik nog mest känd som Erik Sotare men denna bana var inte självklar.
– Nä verkligen inte, jag lovade mig själv när jag var liten att jag aldrig skulle bli sotare, men det gick ju sådär. Jag var som lite grabb med min far på alla lov och helgdagar, han var i branschen så jag fick god insyn. Efter några år kände jag att jag inte är sämre än att jag kan ändra mig. Min far tog över företaget 1994 och i samband med det så flyttade hela familjen från Västervik till Kinda. Ett företag som jag nu driver sedan 2015.

Ser ni även ett ökat tryck från husägare när det gäller sotning?
– Ja, vi har under senaste året fått in många samtal där man vill att vi kommer och sotar med tätare intervall. Det är många som arbetat hemifrån eller från sina sommarstugor som tidigare kanske haft sotning med treårsintervall och tidigare eldat någon gång i veckan. Nu eldar man kanske flera dagar i veckan vilket gör att vi behöver komma oftare.
Det är mycket positivt att så många hör av sig, allt för att undvika oönskade effekter.
Vad tänker du på?
– Främst risken för soteld som uppkommer då rökkanaler inte hålls fria från sot och tjära. En risk som alla kanske inte tar på allvar men som uppkommer ju mer man eldar.
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att sotning sker med rätt tidsintervall och det varierar från var åttonde vecka till vart tredje år. Är man osäker på vad som gäller, kontakta oss.

Hur upptäcker man soteld?
– Brinner det rejält i skorstenen så dånar det i hela huset som om ett tåg passerar. Men oftast börjar det brinna högt upp i rökkanalen och då brukar grannarna vara de som upptäcker och larmar när de ser att det slår gnistor ur skorstenen.
Tack och lov är det sällan som en soteld innebär en totalbrand utan att det stannar vid sprickbildning i rökkanalen på grund av kraftig värmeutveckling, som dock kan vara kostsamt att återställa.
Med jämn intervall utför vi brandskyddskontroll på eldstäder och då besiktar vi eldstaden, rökkanaler samt dess kringliggande tillbehör, exempelvis hur man hanterar aska.

Erik berättar att man förutom brandskyddskontroller och sotning utför ett stort antal besiktningar och rengöring av ventilationssystem.
– Att se över och rengöra ventilationssystem är nog något som ofta faller mellan stolarna och något som man kanske inte tänker på eller märker förrän man går in i en kallare period.
Det är denna tid på året vi har fönster och dörrar stängda och inte vädrar på samma sätt. För att själv skaffa sig en uppfattning på hur fräscha ventilations-system är i ditt hus, lossa en ventil i badrummet och lys med en ficklampa och se hur mycket smuts som finns där.
Ventilationen ska ju ta hand om all fukt och förorenad luft där partiklarna till sist sätter sig och kan skapa dålig luft men även lukt.
Så det finns en hel del att tänka på som husägare för att få en bra inomhusmiljö.

13 000 sotningsobjekt
Erik berättar att man i dag är fem personer som är ute och jobbar i Kinda och Ydre kommuner, bland annat genom ett upphandlat avtal.
– Detta avtal innebär att vi har tre timmars intervaller på våra aviserade tider till villaägare.
Tänk på att när du fått en tid för sotning försöka lösa att vi kan komma den utsatta tiden, för att undvika extra merkostnader. I dag har vi 13 000 sotningsobjekt som vi ska hantera under bestämda tidsintervaller vilket gör att vi jobbar oss fram geografisk för att vara så kostnadseffektiva som möjligt för våra kunder.

Utöver alla uppdrag med sotning har vi en medarbetare som nästan enbart arbetar med ventilationssystem åt såväl privatpersoner som bostadsbolag, där vi utför lagstadgade kontroller som går under begreppet obligatorisk ventilationskontroll.

Så om du sammanfattar status på bostäder i Kinda hur skulle det låta?
– Jag vill påstå att det ser bra ut rent generellt och att fastighetsägare är mycket duktiga på att följa upp och åtgärda brister som vi upptäcker vid kontroller, vilket är riktigt positivt för säkra och hälsosamma bostäder.

Du nämnde inledningsvis att du flyttade från Småland till Östergötland när du var runt 15 år, trivs du bra?
– Ja det har jag alltid gjort. Jag gick årskurs nio här i Kinda och har bott här sedan dess. Nu bor jag och familjen i Bockshult där vi alla stormtrivs och gillar arbetet på gården och i skogen.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *