Nyföretagare: DALICO AB

Linda Gutman och David Fors startade sommaren

2016 sitt fЪretag DALICO AB. Verksamheten omfattar

flera olika omrМden. Linda driver huvudsakligen konsultverksamhet,

inriktad mot alla typer av verksamheter

inom bМde privat och offentlig sektor, inom

omrМdena projektledning, verksamhetsutveckling,

kravanalys och ledarskap. David arbetar inom byggoch

snickeribranschen dКr han utfЪr uppdrag inom

bl a husrenovering, byggnadssnickeri och mМleri. I

fЪretaget ryms Кven hКstverksamhet i form av utbildning,

uppfЪdning och fЪrsКljning av ridhКstar samt tillverkning och

fЪrsКljning av smidesprodukter.

Linda har tidigare arbetat inom Polisen. FЪr henne Кr fЪretaget numera en

heltidssysselsКttning medan David fortfarande har en anstКllning som trucktillverkare

i botten. Ambitionen Кr att bМda ska arbeta heltid inom fЪretaget i

framtiden. HКstnКringen bedrivs i hemmet i BjЪrkhult, utanfЪr Gullringen.

Еvriga uppdrag utfЪrs lokalt inom ЕstergЪtland och SmМland men fЪrvКntas

pМ sikt utЪkas och inkludera stor del av sЪdra- och mellansverige.

BМda Кr uppfЪdda i egenfЪretagande familjer och hade dКrfЪr redan vid

starten av sitt fЪretag en klar och realistisk bild av hur det Кr att driva eget.

Linda och David trКffade Кven Roland pМ NFC som bidrog med relevant

information och fungerade som ett konstruktivt bollplank fЪr bl a affКrsidОn.

Lindas rМd till andra som vill fЪrverkliga sina fЪretagardrЪmmar Кr att vМga

testa samtidigt som hon betonar vikten av att ta hjКlp av kunniga

och erfarna personer. – Att hoppa av en fast anstКllning Кr tufft men jag har

inte Мngrat mig. Det Кr mycket motiverande och kul att driva eget fЪretag,

avslutar Linda.

Nyföretagarcentrum Kinda


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *