Åtta månader som kommunchef

Rosie‐Marie Fors är civilekonomen som arbetat inom både
kommunal och privat sektor. Hon försöker se på saker
och ting utifrån flera aspekter innan hon sätter ned foten.

I dagarna är det åtta månader sedan Rosie-Marie tillträdde som
kommunchef i Kinda. Hon bor med sin man i Linköping med rötterna på landet.
– Jag är född och uppvuxen på en mindre ort, Skänninge, och
har bara bott på en större ort de senaste tre åren. För mig är det
fortfarande ovant att bo där och jag känner mig mer hemma på platser likt Kinda.
Rosie-Marie har en gedigen och bred bakgrund, som hon
menar har format henne till den hon är idag.
– Ja så är det, så är det ju för alla. För mig har siffror och ekonomi
alltid varit det jag arbetat med på ett eller annat sätt. Mina
olika tjänster som personalchef, socialchef och projektchef har
givetvis givit mig olika perspektiv på livet. Jag har sett, dock inte
privat men genom min yrkesroll som socialchef, att livet även har
sina tunga stunder. Jag tror att det är viktigt för alla att skaffa sig
insikt och kunskap med brett perspektiv.
Hur ser du då på dina åtta månader här i Kinda?
– Jo det har blivit ungefär som vi pratade om vid starten. Det
som dock har tagit mycket av min tid är den stora omorganisationen
vi nu är mitt inne i, som formellt träder i kraft första januari
nästa år.
Men kommer det då att vara sjösatt?
– Nej det kommer nog rent praktiskt att dröja, kanske att vi är
klara till sommaren med att ha landat rent praktiskt med arbetsrum
och så vidare.
Är den nya organisationen huggen i sten?
– Vi har redan beslutat om att vi ska ha tre avstämningsmöten
om den nya organisationen. Det är ju klart att ingen sitter med
facit i förhand och kan säga att allt detta blivit rätt och riktigt. Det
kommer att ske vissa justeringar under resans gång, men jag tänker
att vi har alla tillsammans har gjort ett bra arbete för att få det
så bra som det bara går från starten.
Du har ju fått lite kritik för att du inte varit full så synlig.
– Stämmer bra det och förklaringen ligger i just omorganisationen.
Den har tagit mer tid, kraft och energi än vi alla kunde förutspå.
Nu efter nyår så ser jag fram emot att fortsätta arbetet att tillsammans
med alla chefer, medarbetare, politiker och medborgare
utveckla kommunen till en ännu bättre plats att bo och verka i.
NÄRINGSLIVSSTRATEGI
Under det välbesökta medlemsmötet hos Växtkraft fick du berätta
lite om vad som ligger i pipeline och inte minst prata om näringslivsstrategin,
vad säger du om den?
– Tycker att den är väl genomarbetad och den tar upp de allra
viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen. Den har pekat ut
flera olika områden, där några av dessa handlar om bemötande,
kommunal service och utveckling av industrimark och byggklara
tomter.
Politikerna kommer att hantera näringslivsstrategin på måndag
och så fort den har hanterats och beslutats om så kommer nästa
steg, vilket är betydligt mer detaljerat och nedbrutet på mål, det
vill säga en handlingsplan.
Parallellt med näringslivsstrategin som pekar ut färdriktningen
har vi arbetat med just handlingsplanen. Allt för att inte tappa
styrfart. Går allt som vi tänk, så kommer den upp på politikernas
bord redan i början av nästa år.
Ett av de utpekade fokusområden är tillgänglighet och
kommunal service, hur tänker du där?
– Som företagare eller kommuninvånare ska man kunna nå
oss för att kunna uträtta ärenden, som inte alltid är beroende av
att någon svarar i telefon eller att man ska behöva passa telefontider.
Det vi tittar på är hur vi kan öka den kommunala servicen
med att bli allt mer digitala. Det kan handla om att få tag på en
blankett eller att få svar på en fråga. Det är viktigt att kunna öka
tillgängligheten, något som vi arbetar med.
FÅ FLER ATT VILJA BO, LEVA OCH VERKA I KINDA
– Här har vi alla en grannlaga uppgift, att tillsammans jobba för
detta. Grunden för en stark kommun är företagande, för att få
starka företag behövs kompetenta medarbetare. Så några av våra
gemensamma mål måste därför vara kompetensförsörjning och
fler bostäder. Vi jobbar för att få fram detaljplaner som dessvärre
är tidskrävande och som ibland innebär ett par års handläggning.
Men tro mig, alla jobbar för att öka bostadsbyggandet, där kan vi
som kommun jobba för fler lägenheter, och medborgare för ny-,
om- och tillbyggnationer.
VILKA ÄR DINA TRE HJÄRTEFRÅGOR?
– De är främst kompetensförsörjning som vi precis pratade om,
den är grunden till mycket. Den andra hjärtefrågan är bostäder
och tredje är framgångsfaktorer. Vi har i dag många som arbetar
för Kinda och som gör allt vad de kan för att marknadsföra platsen
Kinda. Kan vi få fler som gör det, och kan vi göra detta än
mer organiserat så kommer mycket positivt med på köpet. Då
kanske fler vill bo, leva och verka här.
Läs mer om förslaget till ny organisationen på kommunens
hemsida.
Text och foto: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *