Basunda Gård, närproducerat vilt, nöt och lamm

 

En vacker och härlig morgon, med starka sommarvindar där ett och annat regnmoln passerade högt i det blå och ramade in gården Basunda när vi var på besök i förra veckan. Längs vägen till gården kan man se att hjorthägnets staket var nytt och en och annan hjort kunde skymtas i hägnet.

Arbetet på gården var i full gång där Ulrik och Tobias Saanum var sysselsatta i gårdsslakteriet.

– Kom så tar vi oss en kopp kaffe och går och sätter oss i personalutrymmet, säger Ulrik Saanum.

De stora och mycket kärvänliga vorstehrhundarna följde gärna med oss in, men efter uppmaning av husse Tobias Saanum, så stannade de lydigt utanför.

Ulrik Saanum berättar om delar av gårdens historia, hans personliga historia och hur dagens verksamhet har vuxit fram genom åren.

– Inget gör sig själv och ibland tror man att man klarar allt själv. Men jag precis som många andra måste då och då dra i handbromsen när man vill för mycket på för kort tid. Min stoppknapp var ju att jag fick hjärtinfarkt 2005. Innan dess jobbade jag nästan dygnet runt och hade hur mycket idéer som helst. Jag fick ta det lugnt ett tag och då gick jag här hemma. Det var då som tankarna växte fram med ett gårdsslakteri. Jag hade ju under flera år hjälpt till att finfördela köttdetaljer. Sagt och gjort, från att vi hade en gård med endast traditionell skogsskötsel så gick vi till att starta upp ett hjorthägn, detta redan 1986, ett antal jakar kombinerat med nötdjur sedan

tidigare så föll det sig naturligt att så att säga gå hela vägen med att starta upp ett gårdsslakteri. Ett gårdsslakteri som stod klart 2010 berättar Ulrik.

Till största del så arbetar man med återtag, det vill säga man får in djur som man tar om hand och levererar ut konsumentstyckat och vakuumpaketerat till kunder.

– Vi har ett mål och det är att vi ska vara självförsörjande och kunna leverera allt mer detaljer direkt till konsumenter. Vi vet att konsumenterna efterfrågar allt mer närproducerat och framförallt så hoppas jag att man väljer naturbeteskött. Djur som betat i hagar och inte endast på de stora öppna fälten.

Upphandling och lokala leverantörer

Ulrik berättar att man förra året lämnade in underlag till kommunen i samband med upphandling av matråvaror.

Det var långt ifrån enkelt, och mycket tack vare hjälp av äldste sonen, fick vi in alla underlag, bilagor och dokument som krävdes. Upphandlingen slog väl ut och vi levererar nu nötkött och viltkött till unga och äldre i Kinda kommun. Det är klart att vi är glada över att få leverera lokalt. Vi hoppas även på att fler köttproducenter i Kinda och att närområdet väljer oss som sitt slakteri. Vi har även certifierat oss och är ett godkänt ekologiskt slakteri.

Tobias Saanum arbetar på gården och har en bred och mycket lämplig bakgrund som stämmer väl överens med verksamheten.

– Jag gick på Öknaskolan med inriktning jakt och viltvård. Efter utbildningen har jag arbetat som jaktelev under fyra år. Detta för att kunna färdigutbilda mig och kunna säga att jag är viltmästare. Jag har arbetat här sedan september förra året och det känns bra. Vi har tagit tag i en hel del saker, bland annat har vi rustat upp en del och inte minst byggt ut hägnet.

Flera ben att stå på

Basunda gård bedriver förutom gårdsslakteri, förädling av detaljer även jakt och fisketurism.

– Vi planerar även för att bygga två stugor för uthyrning, som ska användas i samband med jakt och fiske.

Det är viktigt att ha en bredd i verksamheten och samtidigt se till att det finns en helhet i det vi gör. För oss är djurens välbefinnande A och O. Det är inte på något sätt förhandlingsbart och något som vi sätter i första rummet. Ett djur som levt bra och inte är stressat gör att vi kan erbjuda en produkt som håller hög kvalitet. Råvarans kvalitet handlar mycket om vägen till slakteriet. Där tror vi att den gårdsmiljö vi har här, ger en naturlig miljö för djuren.

Vi har ännu inte en gårdsbutik med öppettider. Men vill man köpa något gott att grilla, ring till oss, så berättar vi vad vi har för detaljer att erbjuda för dagen eller vilka detaljer som går att beställa. Vi har i dag nöt, vilt och lamm.

Basunda tillverkar även hamburgare att steka eller lägga på grillen för den som önskar.

Framtiden

– Den ser vi ljust på. Precis som vi sagt tidigare, vi ser ett ökat intresse för närproducerat Men ska man vara helt ärlig med satsningen på slakteriet så hade vi nog aldrig gjort detta om vi i förväg hade kunnat förutspå allt arbete som det inneburit att få detta godkänt och i drift. Myndighetskraven och utövningen är lika omfattande för oss som för de stora aktörerna. Det kan man ju givetvis ha synpunkter på. Men nu är regelverket som det är, och ser ut som det gör, och något vi måste förhålla oss till. Nu är vi på banan och det rullar på bra. Vi är stolta över att vi får godkänt av inspektörer och driver verksamheten enligt de riktlinjer som finns.

Eloge till leverantörer

Ulrik och Tobias Saanum vill framföra en stor eloge till sina leverantörer.

– Ja det är verkligen hög kvalitet och ordning och reda på det som kommer in till oss. Vi får ju in en hel del vilt och för att det ska få säljas som livsmedel måste det hanteras på det sätt som lagen kräver. Det gör att vi kan ta hand om nästan allt kött och mycket lite går till spillo. För den som ännu inte levererat vilt till oss men är intresserad, kontakta oss innan, så får du veta vilka krav det är som gäller.

Det är allt mer viltkött som kommer vanliga konsumenter tillhanda genom bland annat gårdsslakterier som finns runt om i landet, vilket vi tycker är mycket bra.

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *