Brorenovering närmar sig

Ett av  entreprenadföretagen som har räknat på renovering av rörbron vid Järnlunden i Rimforsa är Svevia Östergötland. Ett arbete som när det väl drar i gång kommer att påverka trafikrytmen förbi arbetsplatsen under hösten.

Text och bild: Gunilla C Johansson

– Själva renoveringen av bron bygger på att man sätter en ny halvtrumma i befintlig trumma för att därefter fylla mellanrummet som blir med betong. En förstärkning helt enkelt säger Mats Karlsson, kalkylator Svevia Östergötland.
Bron kommer även i fortsättningen att vara en rörbro som delvis är plåtbeklädd.
– Det är trafikverket som har gått ut med underlag och vi entreprenörer har fått möjlighet att räkna på jobbet. Denna bro ska renoveras och det är ett helt annat sätt att kalkylera för att få fram en kostnadsberäkning, jämfört med att bygga helt nytt. Helt olika förutsättningar, så det blir beräkningar där man även får bedöma och hitta problemlösningar berättar Mats.

Trafikpåverkan
Detta är ett jobb där trafikflödet påverkas men man kommer att göra allt man kan för att hålla nere själva projekttiden.
– Enligt trafikverkets beräkningar så passerar cirka 5 500 fordon per dygn och arbetet kommer att påverka restiden. Projektstart för renovering är satt till september och då är trycket på fordon som passerar lägre jämfört med semesterperioden. Projektet ska vara avslutat senast 29 november enligt förfrågningsunderlaget.
– Detta jobb är lite speciellt då det inte är allt för vanligt förekommande med halvrör. Dessutom blir det arbete under vatten då det inte finns möjlighet att torrlägga som man annars har som arbetssätt menar Mats.
Mats började på Svevia redan i de övre tonåren och på dåvarande Vägverket.
– Sedan dess har jag arbetat som vägarbetare och har både fått se och göra en rad olika arbetsmoment som jag har stor nytta av i min roll som kalkylator. Men inget projekt är det andra likt. Alla broar har sina unika förutsättningar och det är väl en del i tjusningen med det jobb jag har.

Många broar
– Det finns cirka 760 broar i Östergötland så det finns att räkna på säger Mats.
Senast vi utförde arbeten här i Kinda var längs väg 23/34 där vi utförde om-
isolering, ny kantbalk och räcke på bron strax utanför Krågedal. Där hade vi ljus-signaler som släppte fram trafikanter växelvis förbi arbetsplatsen. Även om det blir lite mer köbildning så ökar säkerheten för medarbetare avsevärt. Vi är glada och tacksamma för den hänsyn som det stora flertalet trafikanter visar när man passerar en arbetsplats.
Östergötlands driftområden är indelade i fyra arbetsområden av Trafik-verket. Ett driftområde har hand om allt från snöröjning, halkbekämpning, mindre beläggningsarbeten till byte av vägskyltar för att nämna några uppdrag Svevia ansvarar för ett driftsområde där Kinda ingår.
– Vi anlitar i vår tur lokala underentreprenörer så långt det bara är möjligt. Det är viktigt med lokalkännedom summerar Mats.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *