Rekordpriser på skogsfastigheter i södra Sverige

Östergötland och stora delar av Västra Götaland står främst för uppgången i Södra Sverige enligt en sammanställning framtagen av LRF Konsult som grundar sig på försäljning av skogsmark under 2018.

Text och bild: Gunilla C Johansson

I detta område har priset på skogsmark stigit med hela 7,9 procent, till 659 kr/m³sk. I Jönköping, Kalmar och Kronoberg är prisbilden i princip oförändrad jämfört med 2017. I Skåne, Blekinge och Halland hittar man högsta genomsnittspriset i Sverige med en uppgång med 4,6 procent. Detta ger ett genomsnittspris om 664 kr/m³sk.

Roland Hultman fastighetsmäklare LRF Konsult Kisa/Linköping: Vilka faktorer är det som främst påverkar priset på en skogsfastighet enligt dig?

– I denna del av landet är det fastighetens belägenhet, exempelvis om byggnader ligger intill en sjö eller inte som påverkar priset. Så gör även arronderingen. Hänger arealen samman i ett område eller uppdelat i olika skiften. Om fastigheten har skogsbilvägar så är även detta faktorer som påverkar fastighetspriset och givetvis antalet spekulanter. Läget är alltid faktor ett när det gäller priset och som nummer två kommer antalet skogskubikmeter. Finns det mycket skog på fastigheten så sticker alltid priset i väg. Ett trendbrott är att fastigheter med hög bonitet det vill säga marker med hög tillväxtförmånga har på senare tid fått genomslag på priset i högre grad än tidigare år.

Hur ser prisbilden för 2019 ut?

– Det har börjat med fortsatt lika hög prisbild som för 2018. Detta trots signaler från marknaden att piken för skogsindustrin är nådd. Kurvan borde då rimligtvis plana ut vilket vi ännu inte sett något av. Positivt för skogsägare i Kinda är att priserna per skogskubikmeter ligger högst i hela Östergötland.

Vad beror detta på?

– Detta beror på att vi har en högre konkurrens om virkesråvaran i Kinda, då vi har många småländska sågverk som köper upp skog. Positivt för skogsägare med andra ord.

Vad ska man tänka på vid förvärv av en skogsfastighet?

– Skaffa dig en klar bild över hur verksam du kan vara. Ju mer skogliga åtgärder du kan utföra själv minskar dina kostnader. Om du köper till mark till befintlig fastighet försök att förvärva den typ av skog du saknar för att få en jämn åldersfördelning. Vem som helst har möjlighet att köpa en skogsfastighet men ligger den i ett område som är klassat av Länsstyrelsen som glesbygdsområde då behöver du söka förvärvstillstånd sammanfattar Roland.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *