Ung familj satsar på lantbruket

Familjen Tomas och Fanny Engdahl med barnen, Hilde 6 år och Björn 2 år, satsar hårt i tuffa tider med både ett nybyggt bostadshus och en ladugård för 120 mjölkkor i Västra Eneby. 

Paret träffades 2010 på agronomlinjen i Ulltuna utanför Uppsala. Fanny gick inriktning husdjur och Tomas läste ekonomilinjen. De flyttade sedan till Skara och Fanny började jobba hos Scan. Tomas började med ekonomirådgivning hos dåvarande LRF konsult. År 2018 förlovade paret sig och de vigdes året efter. De började bygga ett nytt bostadshus hösten 2019 vid Tomas föräldragård i Axhult i Västra Eneby. Vid årsskiftet 2019/2020 tog Tomas och Fanny över gården Axhult och Greverum med en areal om cirka 400 hektar varav cirka 100 hektar åker- och betesmark samt cirka 300 hektar skog. Totalt med arrenderad mark brukas nu drygt 200 hektar åkermark och 100 hektar betesmark i jordbruket.

Investeringsstöd till nybyggnation 
Under 2019 sökte Tomas och Fanny investeringsstöd till en ladugård för mjölkkor. Initialt tänkte de ha en traditionell och mer manuell mjölkning i ”grop”, men de fick rådet att satsa på mjölkrobotar direkt. Resultatet blev två mjölkrobotar och en ny ladugård som kan rymma upp till 120 kor.
– Robotarna är effektiva och tidsbesparande och ger mer flexibilitet och möjlighet att styra de tider vi arbetar med djuren, berättar Fanny.  
Korna mjölkas i snitt nästan tre gånger per dag. Dels känner korna själva av när de behöver mjölkas, dels får de lite kraftfoder i mjölkroboten som lockar dem. Mjölkrobotarna känner av vilken ko som mjölkas och styr så att de inte mjölkas för ofta och signalerar om en ko inte dykt upp för mjölkning. Paret Engdahl har även en utgödslingsrobot, som sakta smyger runt bland kobenen och tar upp gödseln på golvet. För att korna ska ha det mjukt på liggbäddarna strös det ut halm blandat med kalk och vatten som mixas till en ströblandning. I ladugården finns även två roterande ryggkliare som korna älskar att vara vid.

Utökning väntar paret
I dagarna har gården precis passerat 100 kor och planeras att ökas ut till 120 mjölkkor under våren. De vanligaste koraserna i ladugården är Svensk låglandboskap (SLB), även kallad Svensk Holstein, och Svensk rödbrokig boskap (SRB). De svart-vita SLB mjölkar lite mera men de röd-vita ger mera fett och proteinhalt i mjölken. Mjölkbilen besöker gården varannan dag för att hämta mjölken och på sex minuter har den sugit i sig nästan 6 000 liter mjölk. Utmaningarna med lantbruket är många och Tomas och Fanny försöker hela tiden arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för djuren. Grunden till en bra mjölkproduktion är vallen där stort fokus alltid läggs.
­– Dock är vår regions torra somrar en stor utmaning, att skapa de bästa förutsättningarna för de frön vi sår med en väl ut-nyttjad växtföljd. Vi vill såklart ge de djur vi föder upp världens bästa foder och god djuromsorg.

Viktigt att bevara
Ladugården har byggts på fastigheten Greverum, Aggarp. Eftersom man inte ville förstöra åkermark vid ett nybygge så var denna plats bra, då marken är ett gammalt grustag vilket innebär att ladugårdsplanen torkar ur fort. Det är nära till åkrar och betesmark och inga vägar behöver korsas när korna ska ut på bete. Grus och sand från grustaget kom även till användning vid bygget av nya ladugården. Fortfarande har man ungdjur och kalvkor i de äldre stallarna på Axhult och Greverum, men på sikt är planen att samla produktionen omkring den nya anläggningen.
– Gården bedrivs med ekologisk produktion med ett omfattande regelverk. De stora skillnaderna är att gården inte använder besprutningsmedel eller konstgödsel till åkrarna samt att allt inköpt foder har samma krav. Vidare finns ett ökat regelverk kring medicinering av djur och ett ökat krav på betesdrift. Prisskillnaden som vi bönder får, mellan ekologisk och konventionell mjölk, har i Sverige minskat senaste året. Detta beror framför allt på att konsumenterna köper mindre ekologiskt när matpriserna stiger, berättar Tomas och Fanny vidare.

Dags att fokusera, stabilisera och förbättra än mer
Lantbruk har som alla andra haft ett år med dyra el- och dieselpriser. Räntorna har också stigit kraftigt och det inköpta fodret har näst intill dubblerats i pris.
– Som tur är har intäkterna för mjölken också stigit, vilket har kompenserat prishöjningarna på insatsvaror. Nu ser vi fram emot ett mer stabilt 2023 där vi kan fokusera även på lite annat. Trädgården ska fixas vid nybyggda bostaden, gårdsplaner ska snyggas till och nya beteshagar ska byggas intill ladugården. Till vår hjälp har vi en tjej från Ukraina, Olga, som är här på heltid hos oss. Utöver det hyr vi in säsongspersonal efter behov och har praktikanter från lantbruksskolor här i perioder. Att Tomas pappa Tore fortfarande är aktiv i lantbruket är en fantastiskt stor tillgång för oss. Jag har inget i generna från lant- eller jordbruk men på Tomas sida är vi nu inne på femte generationen så erfarenhet finns det gott om i alla fall, avslutar Fanny vårt besök.

Text och foto: Per Svensson Borrud


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *