Den stora förvandlingen

 

Kammarjunkare Otto Göran Pauli omvandlade sin egendom till en stiftelse och donerade stiftelsen till Svenska Riddarhuset. Detta för att byggnader, skogar och annan egendom skulle hamna i rätta händer enligt Otto. Ottos bröder avled i unga år och han själv inte hade några egna arvingar att föra ägandet vidare till.

Under de senaste åren har Riddarhuset varsamt renoverats. Man har moderniserat flera av de mangårdsbyggnader som Otto Göran Pauli donerade redan 1893, som Hornsberg, Föllingsö och nu senast Stjärneviks Gård.

– Stjärneviks Gård är det tredje huset som får sig en riktig ansiktslyftning, helt i enlighet med de riktlinjer, regelverk och önskemål från donatorn som vi har att förhålla oss till när det gäller bevarande av denna typ av byggnader.

Detta säger Jonas Siverholm, beställarombud tillika Linköpings skogstjänst.

– Mangårdsbyggnaden på Stjärneviks Gård uppfördes troligen redan under 1600-talet och har under åren byggts om och byggts till. Man vet att den stora renoveringen och påbyggnaden av paradvåningen genomfördes på 1820-talet och då med delvis återvunnet material.

Vi har hittat bjälklag med målningar på, som vi tolkar att de kommer från byggnader som rivits i närheten. Runt 1800-talet såg man på rivningsvirke på ett helt annat sätt än i dag. Då var varje stock och bjälke nästan värd sin vikt i guld. Det var hårt och fysiskt arbete med att få fram byggmaterial på den tiden berättar Mats Fredriksson, Fredrikssons arkitektkontor.

Husets övervåning har tapetbårder från 1820, dessa har bevarats och tillsammans de vackra eldstäderna fångar de upp en svunnen tid på ett mycket vackert och tilltalande sätt.

– Andra tidstypiska byggnader i Östergötland och Kalmar län har även de liknande bårder som här på Stjärneviks Gård. Dessa vet vi kommer från Paris och en leverantör som vi tror åkte runt och sålde in de handtryckta och delvis handmålande tapetbårderna.

Yttre renovering

Jonas Siverholm berättar att man förra året arbetade utvändigt med kalkputsfasaden och målning.

– Det var ett minst sagt omfattande arbete som blev klart sent i höstas, ett arbete som är väl utfört av entreprenören Åby Fasad.

Mats Fredriksson berättar om processen som varit för att renovera huset utvändig och de utmaningar som kommit upp på agendan.

– Förra året då vi tog oss an fasaden, upptäckte vi att den putsade fasaden satt på tegelplattor som inte var helt brukligt på denna tid. Plattorna ser ut som tegelstenar men med ett stort hål i mitten för att kunna spika fast i de liggande träfasaden.

Det betyder att fasadens var täckt med tusentals tegelplattor där vi först fick ta bort all puts, borsta rent varje spikhuvud och måla på rostskydd för att därefter se till att fasaden fick helt ny kalkputsfasad.

Detta är ett exempel på arbeten som är svårt att förutse innan man börjar ett arbetsmoment.

Invändigt

– I år har vi under några månader sett till att huset fått moderniserat kök, ett så kallat lantkök, nya badrum och toaletter, målat om 85 fönsterbågar med tillhörande foder och fönsterbrädor för att nämna några exempel.

Vi frågar Riddarhusets representant Hans von Stockenström;

Vad betyder det för er att det som Otto Göran Pauli en gång donerade till Riddarhuset nu genomgått dessa stora och omfattande renoveringsarbeten?

– Vi har ett ansvar som ägare att se till att donatorns vilja efterlevs så långt det bara går, parallellt med att man behöver ta hänsyn till ny teknik och dagens lagkrav. Vi är givet glada över att kunna restaurera och bevara byggnader så långt det bara går och som i detta fall hyra ut byggnaden till någon som ser möjligheter att bo lantligt med ett fantastiskt läge.

Bergvärme

Man har borrat för bergvärme och det är ju ett sätt att anpassa huset för dagens teknik. Det finns redan dragen vattenburen värmen i huset och då passade bergvärme väl in som energikälla.

– Bergvärme ligger helt i tiden och föll sig naturligt då det redan var vattenburen värme i huset. Vi har även hittat vattenledningar i väggar och golv som vi inte riktigt vetat om innan renoveringen. Det var ju så att förr i tiden skulle man ha tvättfat i alla rum i denna typ hus, vilket påverkat VVS-arbetet säger Mats Fredriksson.

Hur är det arbeta med ett hus i denna storlek och med de unika mått, vinklar, vrår och sättningar som huset har fått med tiden?

– Det är utmanande på ett sätt, det är ju svårare att såga snett än att bara sätta foder och taklister där girsågen alltid står på 90 grader. Men samtidigt så är det roligt att få arbeta med projekt som är lite annorlunda, som denna byggnad. Ta kökstaket som exempel, när vi fick återskapa ena halvan av innertaket med hjälp av 38 mm tjock massivt kilsågade golvbräder som vi snickrade upp så att det liknade det kvarvarande kökstaket, det var en utmaning i sig, och att även att få fatt på smidd spik, berättar Henric Wiström, Byggwång.

Är det bara att måla på som vanligt eller hur arbetar ni i detta fall?

Magnus Johansson, MJT Tjänst, du nämnde tidigare något om tork-tider och att ni målar med linoljeemulsion, berättar Magnus.

– Vanlig fönsterfärg och väggfärger har mycket korta torktider, ibland ner mot en timme. I detta hus arbetar vi med material som är tidstypiska och då faller lotten på linoljefärg till väggar, tak och fönster. Detta kan innebära torktider upp emot tre dagar, och då är det svårt för snickaren att vara i samma rum då det inte får damma. Så det gäller att vi alla samsas och tänker till vilka arbetsmoment som ska göras och i vilken ordning, så att vi håller tidsplanen som är uppsatt.

Kinda plattsättning har främst arbetat med våtutrymmen som groventré, toaletter och badrum. Här sätter lagkraven att tak och väggar måste klara dagens och morgondagens krav och därmed faller dåtidens materialval.

Eltjänst i Kisa har även de arbetat med dagens krav på säkerhet och materialval och för att de ska smälta väl in i miljön.

– Vi har jobbat med behålla ett gammalt hus charm och samtidigt få det att kännas modernt, som exempelvis golvvärme och samtidigt att valet av interiör är tidstypiskt anpassat till 1800-talet.

Det är Byggwång som har totalentreprenad i detta projekt som i sin tur har upphandlat lokala hantverkare inom VVS, måleri och plattsättning.

Ni söker, har vi förstått, hyresgäst till hela eller delar av huset?

– Huset ligger ute hos mäklare och vi hoppas att få kontakt med intressenter som ser möjligheter att hyra huset och vi är öppna för olika lösningar i samverkan med hyresgäst.

Nu när ni närmare er slutbesiktning, och tänker tillbaka hur skulle ni då beskriva projektet?

– För min del, säger Magnus Johansson, är det ju ett projekt som man inte glömmer i första taget. Ungefär som när jag som 15-åring var med och målade om klockstapeln i Tidersrum. Då tog man med sig rödfärg så att det räckte fram till frukost, det var nog ingen som frivilligt gick ner och hela vägen upp i den höga klockstapeln i onödan.

– Sammanfattar vi projektet som ska vara slutbesiktat och klart i mitten på juli så tycker vi att projektet gått mycket bra och vi är så nöjda med alla de lokala entreprenörer som på något sätt varit delaktiga i arbete säger Jonas Siverholm och får medhåll av såväl Mats Fredriksson och Hans von Stockenström.

Vi tackar för en mycket intressant intervju där Stjärnevik står för en stycke svensk historia. Alla byggnader har sin historia, en del mer spännande än andra. Denna mangårdsbyggnad med ett klockverk i frontespisen som stannat och med en takhöjd på övervåningen som mäter dryga 3.15 meter. Här har dock inte tiden stannat utan den tickar på och förhoppningsvis får huset nya hyresgäster och en ny era tar vid.

Fakta:

Otto Göran Pauli föddes 1830 21/10 på Stjärnevik Oppeby socken och var son till Kapten Axel Georg Pauli och Sofia Magdalena Duvall. Otto var yngst av fyra bröder.

Samtliga Ottos bröder avled i tidig ålder och ogifta därav föll all ägo på Otto.

Otto Göran Pauli avled 23 maj 1891 och efterlämnade sig ett mycket detaljerat testamente där det framgick att all ägo

skulle tillfalla Riddarhuset. http://www.kulturarvostergotland.se/

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *