Kategori: Verksamhet

 • Snart dags för Ödängsdagen!

  Som vi skrev om i förra numret av Innehåll i februari så stod ett gäng företagare i startgroparna för att dra i gång en Ödängsdag – en familjedag för alla. Förberedelserna inför Ödängsdagen är nu i skrivande stund i full gång och mycket har redan fallit på plats. – Det är mycket stor uppslutning från…

 • Absorbest superabsorberande företaget

  Produkter i ett 30-tal länder och all tillverkning sker i Kisa. Tänk dig att du ska  till hälsocentralen och behöver lägga om ett sår. Då är sannolikheten stor att du får kontakt med produkter tillverkade i Kinda. Kinda har flera stora bolag som vänder sig till en internationell marknad, Absorbest är ett av dessa företag.…

 • Du behövs mer än du tror

  I Stjärneboskolans tidigare lokaler har sedan snart ett år tillbaka har IFO, individ och familjeomsorgen, flyttat in. Tidigare hade socialtjänsten sin verksamhet i kommunhuset. Thomas Hellberg familjhemsekreterare mötte upp oss på Innehåll för att berätta mer om behovet av kontaktpersoner och vad det innebär att vara kontaktperson. I Kinda finns det ett 100-tal kontaktpersoner, eller…

 • Naturupplevelser på nära håll

  I natursköna Ryda hittar du Ryda Gård som är beläget strax söder om Björkfors. Ett företag som medvetet genom åren profilerat sig inom upplevelseturism. Från tidig vår till sen höst är antalet besökare till Ryda Gård högt. Den gemensamma nämnaren för en stor del av besökarna som går under upplevelseturism är intresset för fiske. Ryda…

 • Bli brandman i Kinda

  Vi behöver brandmän till  samtliga våra stationer och  vi behöver en långsiktighet  i vår bemanning, vilket vi inte riktigt når upp till i dag betonar Thomas Blixt ” Thomas Blixt räddnings-chef i Kinda kommun, uppmanar fler att anmäla sitt intresse till att bli deltidsbrandman. Allt för att inte äventyra säkerheten för alla som är i…

 • God beredskap

  Som våra många av våra läsare säkert har färskt i minnet så har Sverige drabbats av skogsbränder och stormar som satt stora spår hos människor som i naturen de senaste åren. Stormarna Gudrun och Per är ett par exempel, skogsbranden i Bröt ett annat exempel. Under stormen Per som fick förödande effekter i sin framfart…

 • Banken 150 år

  På den lilla gångbron mitt i Kinda står Martina Isaxon marknadsansvarig och Johan Widerström VD, båda Kinda–Ydre Sparbank. En plats som kan symbolisera en hel del. Det har runnit mycket vatten under bron i Kinda. Mycket har hänt i bankens mångåriga historia. Banken fyller, som de flesta av våra läsare redan vet, 150 år. Det…

 • Länsförsäkringar 175 år

  Bolaget Länsförsäkringar Östgöta har sina rötter från den tid, då de så kallade brandstoderna var livsviktiga för gårdsägarna, det vill säga för närmare 175 år sedan. Dessa bildades för att gårdens ägare skulle kunna få hjälp vid en brand. Då, på den tiden, fanns det inte försäkringsbolag i dagens tappning som man bara kunde kontakta…

 • Hur svårt kan det vara…

  Vi på Innehåll stämde möte med Anneli Stenmark, ägare till Hjortslunds Stengods ett centralt beläget krukmakeri mitt i Kinda. Längs Storgatan, närmare bestämt nummer 40, ser man på håll det gula huset med tornet och det tegelröda taket som drar blickarna till sig. Huset må ha en mer än hundraårig historia och största respekt för…